งานเรา

talk with philosopher about reform education
เมื่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เสนอให้เพิ่มวิชาจำพวกศาสนา,คุณธรรม,จริยธรรม และหน้าที่พลเมืองใน 2 คาบท้ายของการเรียนทุกวัน เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กเป็นคนดีขึ้นมา เราจึงอยากไปคุยกับนักปรัชญาอย่าง รศ. เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ภาคปรัชญาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า ข้อเสนอดังกล่าวเวิร์คจริงหรือไม่  
National Reform Commitee
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ โดยการแต่งตั้งดังกล่าวเป็นไปตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ที่ิเพิ่งประกาศใช้ ซึ่งรายชื่อของคณะกรรมการชุดดังกล่าว ปรากฎว่า หลายคนเคยทำงานในสภาปฏิรูปมาแล้วถึงสองสมัย อีกทั้งบางคนยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ คสช. มาก่อน นอกจากนี้ กรรมการบางคนยังมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับเสียงคัดค้านจากภาคประชาชนเป็นเครื่องการันตี จึงน่าสนใจว่าคณะทำงานชุดนี้ ท้ายที่สุดจะนำประเทศไปสู่การปฏิรูปอย่างไร
การดำเนินงานปกป้องและติดตามสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนถือว่ามีความล้มเหลว ขัดกับหลักการปารีส และ ร่าง พ.ร.ป. กสม. ฉบับใหม่ เสี่ยงทำให้ กสม. ไทยถูกลดระดับสถานกาพสถาบันสิทธิมนุษชนแห่งชาติเหลือเพียงระดับ C ภาคประชาสังคมเสนอแนะให้มีการเลือกตั้งให้เร็วก่อนที่จะเซ็ทซีโร่ กสม.  
23 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 -16.00 น. ที่เวทีสตรีนิยม มีการนำเสนอผลงานนักศึกษาภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม ประกอบ หุตสิงห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลากหลายเรื่องราว หนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่อง "ประสบการณ์ตรงความรุนแรงทางเพศที่พริตตี้อย่างดิฉันเผชิญมา"
Following ollowing The National Strategic Plan
ยุทธศาสตร์ชาติที่เหมือนจะร่างกันขึ้นในอนาคต ที่จริงมีการจัดทำขึ้นไว้ก่อนแล้ว เป็นการร่างกันอย่างเงียบๆ โดยไม่บอกประชาชน คำถามคือ ใครเป็นคนร่าง? เขาร่างอะไรให้เรา? โดยที่เราไม่มีโอกาสรับรู้รับทราบ และมีส่วนร่วมกับอนาคตที่จะต้องผูกมัดพวกเราไปอีก 20 ปี
rice field
หลายปีที่ผ่านมา กิจการเหมืองแร่ ปิโตรเลียม พลังงานกังหันลม ไม่สามารถทำในที่ดิน ส.ป.ก. ได้เนื่องจากติดคำสั่งศาลปกครองที่ให้ใช้ที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อการเกษตรเท่านั้น ทำให้กิจการในหลายพื้นที่ต้องหยุดชะงัก คสช. จึงแก้ไขปัญหาติดขัดเช่นนี้ ด้วยอำนาจพิเศษ ม.44
9 NRSC proposals
หลังไอลอว์เผยแพร่รายงาน สรุปผลงานสปท. ไปโดยมีข้อสรุปว่า 1 ปี 10 เดือนที่ผ่านมา สปท. มีข้อเสนอปฏิรูปอย่างน้อย 1342 ข้อ แต่เป็นรูปธรรมเพียง 329 ข้อ ทั้งที่ ตั้งงบสำหรับการทำข้อเสนอไว้ถึง 'พันล้านบาท' ไอลอว์จึงขอสกัดส่วนหนึ่งของข้อเสนอมูลค่าพันล้าน (เฉลี่ยข้อเสนอละเกือบหนึ่งล้านบาท) มาให้ทุกคนดูว่า จะชวนอึ้งขนาดไหน
Repeated proposals
จากการสแกนรายงานข้อเสนอของ สปท. แล้วเปรียบเทียบกับรายงานยุค สปช. ก็ต้องตกใจ เมื่อพบหลายข้อเสนอไม่เพียงแค่ลอก แต่ตัวรายงาน "ก๊อปปี้ เพสต์" กันชัดเจน ไม่ต้องอ้อมค้อม ไม่เพียงเท่านั้น ข้อเสนอหลายอย่างซ้ำกับกฎหมายที่ผ่านไปก่อนแล้ว หรือซ้ำกับที่หน่วยงานราชการทำอยู่ก่อนแล้วด้วย
national reform steering assembly
หลายคนอาจจะเคยได้ยินผลงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปหรือสปท. มาบ้าง ไม่ว่าจะเป็น “กฎหมายตีทะเบียนสื่อ” หรือข้อเสนอเล่นเฟซบุ๊กต้องใช้สแกนลายนิ้วมือ ใบหน้า หรือเลขบัตรประชาชน แต่น้อยคนนักที่จะรู้จักหน้าค่าตาของนักปฏิรูปในสภาแห่งนี้ว่า พวกเขาเป็นใครมาจากไหน แล้วพวกเขาปฏิรูปสังคมไทยด้วยเงินภาษีประชาชนอย่างไรบ้างตลอดการทำงาน 1 ปี 10 เดือน
CCA
22 กรกฎาคม 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคำสั่งของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์และการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์" และประกาศเรื่องอื่นๆ อีก รวม 5 ฉบับ หลังจากเคยเปิดรับฟังความคิดเห็นไปก่อนหน้านี้