งานเรา

คสช. ใช้มาตรา 44 คลายล็อกพรรคการเมือง ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 13/2561 สาระสำคัญคือ ขยายกรอบเวลาให้พรรคการเมืองดำเนินงานธุรการของพรรค ยกเลิกระบบไพรมารีโหวตโดยให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง 11 คนมีอำนาจในการสรรหาแทน และห้ามไม่ให้มีการหาเสียงออนไลน์
Amend NCPO's Strategic
ยุทธศาสตร์ คสช. ที่จะบังคับใช้ยาวนานถึง 20 ปี ทำให้เกิดคำถามว่าการเขียนยุทธศาสตร์ล่วงหน้านานเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริงหรือ เพราะปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การบังคับและการมีบทลงโทษให้รัฐบาลต่างๆ ที่ไม่เดินตามยุทธศาสตร์ คสช. ทำให้ยุทธศาสตร์ คสช. เป็นเสมือนโซ่ตรวนรัดประเทศไม่ให้ก้าวไปข้างหน้า
14 ตุลาคม 2561 เครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม และมีผลในทางปฏิบัติ (Free, Fair & Fruitful Election) หรือ FFFE จัดเสวนาในหัวข้อ “การเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมกับอนาคตสังคมและการเมืองไทย: มุมมองจากภาคประชาสังคม” ซึ่งประกอบไปด้วยนักวิชาการ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน
NCPO Election
การเลือกตั้งในปี 2562 ภายใต้กติกาที่ คสช. ร่างขึ้น บีบรัดให้พรรคการเมืองพบกับความยากลำบาก เมื่อรวมกับองค์ประกอบอื่นๆ เช่น กกต., ประกาศ คสช., อำนาจ ม.44 ฯลฯ ก็แทบจะเห็นได้ว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ถูกออกแบบเพื่อให้เป็น “การเลือกตั้งตามแบบของ คสช. โดย คสช. เพื่อ คสช.”  
สถานการณ์ทางการเมืองไทยที่กล่าวได้ว่ากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ แต่ก่อนที่เราจะเดินไปสู่อนาคต เราอาจเรียนรู้จากอดีตของความรุ่งเรือง การต่อสู้ทางอำนาจ และการล่มสลาย ได้ด้วยการทบทวนสายธารแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนาน เช่นเดียวกับงานเสวนาวิชาการ "วิวัฒนาการรัฐจากฟิวดัลถึงการปฏิวัติ" ที่จะนำเราไปส่องประวัติศาสตร์การปฏิวัติในยุโรป ถึงสาเหตุและปัจจัยทางเศรษฐกิจ ทุนนิยม ชนชั้น วัฒนธรรม และการเมือง อะไรทำให้เกิดเหตุ แล้วเหตุจะส่งผลอย่างไรต่อไป พร้อมชวนย้อนกลับมามองสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองไทยด้วยแว่นวิธีวิทยาทางประวัติศาสตร์ 
จำนวน ส.ส. เขต หรือ ส.ส. ของแต่ละจังหวัดได้เปิดเผยออกมาแล้ว พบว่า มี 23 จังหวัดที่มีจำนวน ส.ส. ลดลงจากการเลือกตั้งปี 2554 และถ้าแบ่งตามภูมิภาค ภาคอีสานมีจำนวน ส.ส. ลดลงมากที่สุดถึง 10 คน ซึ่งจำนวน ส.ส. ที่ลดลงในการเลือกตั้งที่จะถึงในปี 2562 กระทบต่อสองพรรคใหญ่อย่าง พรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์มากที่สุด
Opening FFFE Network
ภาคประชาชนกว่า 10 องค์กร ร่วมแถลงเปิดตัวเครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม และมีผลในทางปฏิบัติ (Free, Fair & Fruitful Election) หรือ FFFE เพื่อรณรงค์ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม และมีความหมาย โดยจะมีกิจกรรมสาธารณะต่างๆ เป็นระยะไปจนถึงการเลือกตั้ง เพื่อแสดงจุดยืนและรณรงค์ขจัดเงื่อนไขที่อาจทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นธรรมและไร้ความหมาย  
Online Election campaign
การเลือกตั้งช่วงปี 2562 การหาเสียงออนไลน์โดยใช้โซเซียลมีเดียมีความสำคัญอย่างมาก ต้นปี 2561 ประเทศไทยผู้มีใช้อินเทอร์เน็ต 57 ล้านคน ดังนั้นกาโซเชียลมีเดียจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการหาเสียง ขณะที่ใกล้สู่ช่วงเลือกตั้งตามโรดแมป คสช. แต่การปลดล็อกให้พรรคการเมืองหาเสียงไม่ว่าจะทางใดยังคงเป็นข้อห้าม 
นักวิชาการเชียงใหม่ สำรวจความคิดเห็นนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ประเมินการทำงานของคสช. อยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางแย่ และส่วนใหญ่อยากให้มีการเลือกตั้งปีภายในปี 2562  ทั้งนี้ จากผลสำรวจว่าอยากให้ใครเป็นนายกฯ พบว่า ทักษิณ มาอันดับหนึ่ง ธนาธร อันดับสอง โดยมีคะแนนที่ค่อนข้างสูสี ส่วน พล.อ.ประยุทธ์ อยู่ในสามลำดับสุดท้าย ทั้งนี้ นักวิชาการ พยายามตีความผลสำรวจดังกล่าวว่า อาจมาจากการ 'ทบทวนประวัติศาสตร์' ที่ทำให้เห็นว่าการรัฐประหารที่ผ่านมาเสียของ แต่ในขณะเดียวกัน นักศึกษาก็ยังไม่ชัดเจนในการมองเห็นอนาคตว่าจะกลับไปสู่สิ่งเก่าหรือเดินหน้าสู่สิ่งใหม่
สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักศึกษานักเรียนและเยาชนปาตานี หรืิอ PerMAS จัดกิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยนมุมมองพร้อมทั้งเสนอวิธีแก้ไขปัญหาของชาวมุสลิมในปัตตานี ภายใต้หัวข้อ  “สิทธิในการกำหนดชะตากรรมตัวเองเพื่อสันติภาพ” โดยประธานสหพันธ์นิสิตนักศึกษาปัตตานีฯ เสนอให้ปรับใช้เรื่องสิทธิในการกำหนดชะตากรรมของตัวเองเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในภาคใต้ โดยนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ เห็นตรงกันว่า ต้องมีการบริหารจัดการความหลากหลาย และสร้างความไว้วางใจระหว่างประชาชนกับรัฐ