งานเรา

ในการเลือกตั้งปี 2562 กกต. จำกัดวงเงินหาเสียง ส.ส. และพรรคการเมือง รวมไม่เกิน 560 ล้านบาท ลดลงจากการเลือกตั้งปี 2554 ประมาณ 200 ล้านบาท แต่ก็เพิ่มกฎระเบียบมากขึ้นถึงขนาดค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่มยังต้องนับรวม, ส.ส. จะใส่ซองทำบุญห้ามเกิน 3,000 บาท และถ้าส.ส. และพรรคการเมืองทำบัญชีส่ง กกต.ไม่ทันเวลาหรือไม่ถูกต้องมีโทษทั้งจำคุก ปรับ และตัดสิทธิทางการเมือง
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศว่า จะนำไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ CPTPP ในขณะที่ภาคประชาชนต่างส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า ข้อตกลงดังกล่าวอาจเป็นการเพิ่มอำนาจให้บรรษัทข้ามชาติหรือไม่ หรือมีเพียงธุรกิจใหญ่จะได้ผลประโยชน์จนนำไปสู่การผูกขาดทางการเกษตร
รายชื่อว่าที่นายกฯ ของแต่ละพรรคจะเป็นส่วนในการตัดสินใจของประชาชนว่าจะเลือกพรรคใด ด้วยเหตุนี้พรรคต่างๆ จึงพยายามเสนอว่าที่นายกฯ ที่คิดว่าดีที่สุดเพื่อดึงดูดให้ประชาชนลงคะแนนให้กับพรรคและผู้สมัคร ส.ส. แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนอาจจะไม่ได้เลือกพรรคการเมืองหรือว่าที่นายกฯ ที่ตัวเองชื่นชอบได้ 
3 เรื่องยุบพรรคพลังประชารัฐ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถูกร้องให้ตรวจสอบกรณีของ “พรรคพลังประชารัฐ” หลายครั้ง ทว่ายังคงนิ่งเฉยไม่ได้เร่งดำเนินการ และยังไม่มีการสรุปเรื่องเพื่อยื่นต่อศาล ไอลอว์ชวนพิจารณา 3 เรื่อง ที่พรรคพลังประชารัฐเข้าข่ายถูกพิจารณาลงโทษได้บ้าง มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง
11 กุมภาพันธ์ 2562 กกต. มีมติรับรองการเสนอชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรีจาก 45 พรรค แต่ยังไม่ประกาศรับรองรายชื่อของพรรคไทยรักษาชาติ  ทั้งนี้ หากดูตามกฎหมาย พ.ร.ป.การเลือกตั้งฯ กกต. มีอำนาจในการวินิจฉัยคุณสมบัติเพื่อถอนรายชื่อแคนดิเดตนายกฯ ได้ แต่ก็มีภาระในการอธิบายเหตุผลทางกฎหมายต่อสังคม
การเลือกตั้งปี 2562 แม้จะมีหลายฝ่ายออกมาบอกว่า เป็นการเลือกตั้งที่สมรภูมิสื่อโซเชียลมีเดีย จะถูกใช้เพื่อแข่งขันมากที่สุด แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า วิธีการหาเสียงแบบที่เคยปรากฎในวิทยุ โทรทัศน์ก็ยังมีความจำเป็นไม่น้อย เพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศได้มาก อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งผ่านทางวิทยุและโทรทัศน์ก็มีกฎหมายและระเบียบที่ออกมากำกับผู้สมัคร ส.ส. และพรรคการเมือง ซึ่งปรากฎอยู่ใน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 หรือกฎหมายเลือกตั้ง    
การเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญมาก เพราะประชาชนสามารถกากบาทได้เพียง 1 ครั้ง และบัตรเลือกตั้งมีเพียง 1 ใบเท่านั้น แต่ผลที่เกิดขึ้นจะชี้ชะตาอนาคตประเทศ เราจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาว่า ส.ส. แบบแบ่งเขตที่เราจะกากบาทเลือก สังกัตอยู่พรรคไหน และพรรคนั้นมีจุดยืนอย่างไรต่อ คสช. มาลองดูกัน
Royal Annoucement
สถานะของ "พระบรมราชโองการ" รัฐธรรมนูญ2560 และกฎหมายอื่นๆ ไม่ได้นิยามไว้ และไม่ได้จัดลำดับศักดิ์ไว้ว่า มีสถานะอย่างไร อยู่สูงกว่าหรือต่ำกว่ากฎหมายและรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ รวมทั้งไม่ได้กำหนดเงื่อนไขในการออกแต่ละครั้งอย่างไร
การยื่น "ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ" ในบัญชีนายกฯของพรรคไทยรักษาชาติสร้างความสนใจให้แก่พรรคอย่างมาก แต่ก็นำไปสู่ความไม่ชัดเจนของอนาคตทางการเมืองของพรรคและเหล่าสมาชิกในเวลาต่อมา
Somchai Homlaor
ข้อเสนอวงเสวนา หลังศาลฎีกายกฟ้องคดีฆ่าแขวนคอวัยรุ่นกาฬสินธุ์ ช่วงทำสงครามกับยาเสพติด อดีตกรรมการสิทธิแนะ อาชญากรรมโดยรัฐต้องไม่แทรกซึมวงการตุลาการ อดีตจเรตำรวจ เสนอ แก้ป.วิอาญา พัฒนาระบบบันทึกหลักฐานและพยานในกระบวนการยุติธรรมแบบดิจิทัล