Articles

DE announcement
กระทรวงดีอี คุมโลกออนไลน์เข้มงวดขึ้น ออกประกาศใหม่ เกี่ยวกับการนำข้อมูล "ออก" จากระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการต้องลบข้อมูลที่เป็นความผิดภายใน 24 ชั่วโมงหลังบุคคลทั่วไปร้องเรียน แต่กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจพบแล้วแจ้งให้ลบยังมีเวลาขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหาที่แจ้งให้ลบ
Party Bill
23 พ.ย. 2565 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ “เอกฉันท์” ร่างพ.ร.ป.พรรคการเมือง ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ จาหเหตุที่ 77 ส.ว. ส่งเรื่องมา หลังจากนี้นายกฯ นำร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
ความยากของการแก้รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ไม่ได้จำกัดอยู่แค่มาตรา 256 เพราะในความเป็นจริง ตัว ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ว. ที่มาจากรัฐบาล ก็เป็นส่วนหนึ่งของการถ่วงเวลาในการแก้รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา มีการใช้เทคนิคเพื่อถ่วงเวลาการแก้รัฐธรรมนูญจากทั้ง ส.ส. และ ส.ว. รวมกันอย่างน้อย 5 ครั้ง
Environment degradation under Prayuth
ย้อนดูแนวนโยบายและกฎหมายภายใต้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตลอดแปดปีที่ผ่านมา จะพบว่า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่คุ้นชินแต่กับสีเขียวลายพราง ‘ไม่จริงใจ’ กับการปกป้องสิทธิของชุมชนและสิ่งแวดล้อม
why world cup copy right is expensive for Thailand
 “ฟุตบอลโลก 2022” ที่ประเทศกาตาร์เปิดฉากการแข่งขันขึ้นในวันที่ 21 พ.ย.2565 แต่แฟนบอลชาวไทยจะมีโอกาสได้รับชมฟุตบอลโลกครั้งนี้ผ่านช่องทางโทรทัศน์ที่ถูกลิขสิทธิ์และฟรีหรือไม่ ไอลอว์ชวนทบทวนเหตุการณ์ ข้อกฎหมาย และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกที่เกิดการถกเถียงในช่วงที่ผ่านมา
e-initiative
พ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมายฉบับใหม่ ให้เข้าชื่อเสนอกฎหมายทำทางออนไลน์ได้ มี 2 วิธี 1) เข้าชื่อทางเว็บผู้เชิญชวน 2) เข้าชื่อทางระบบเว็บสภาได้ ผู้เชิญชวนขอให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้อำนวยความสะดวกได้ ประหยัดต้นทุนผู้เชิญชวนไม่ต้องทำเว็บเอง
protect monarchy committee
7 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมวุฒิสภมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน 10 ครั้ง ของกมธ.พิทักษ์สถาบันฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย (ไม่ให้เปิดเผย) 129+10 = 137 เสียง ไม่เห็นด้วย (เห็นควรให้เปิดเผย) 0 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
APEC
ภาคประชาชนร่วมพูดคุยถึงเบื้องหลังการกำเนิดเอเปก กลไกเอเปก และโมเดลเศรษฐกิจ “BCG” (Bioeconomy - Circular Economy – Green Economy) ซึ่งรัฐบาลไทยมีเป้าหมายว่าจะไปนำเสนอให้เอเปกรับรองเพื่อสร้างความชอบธรรมในระดับนานาชาติ
ตามธรรมเนียมของระบอบประชาธิปไตยที่ใช้ระบบรัฐสภา นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลต้องเป็นพรรคที่มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มากเป็นอันดับหนึ่งของสภา เนื่องจากเป็นตัวแทนเสียงข้างมากของประชาชน แต่ทว่า ถ้าย้อนดูการเมืองไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีหลายยุคหลายสมัยที่พรรคการเมืองซึ่งมีจำนวน ส.ส. มากเป็นอันดับสอง สามารถจัดตั้งรัฐบาลแทนพรรคที่มีจำนวน ส.ส. มากที่สุด เป็นอันดับหนึ่ง ได้ เนื่องจากมีกลไกในการสืบทอดอำนาจอยู่ 
referendum
3 พ.ย. 2565 สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นด้วยกับญัตติให้ทำประชามติ เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ เป็นไปตามกลไก พ.ร.บ.ประชามติฯ ซึ่งให้อำนาจ “รัฐสภา” เสนอทำประชามติได้ ขั้นตอนหลังจากนี้ วุฒิสภาจะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติดังกล่าวอีกครั้ง