งานเรา

National Strategic Plan Committee
แม้ยังไม่เห็นเนื้อร่างยุทธศาสตร์ชาติ แต่ที่เป็นรูปธรรมแน่นอนแล้วคือ “คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ” ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร ซึ่งต่อจากนี้ไปคณะกรรมการชุดนี้จะเข้ามาทำหน้าที่ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับจริง และเมื่อร่างเสร็จก็จะมีบทบาทในการควบคุมและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลชุดต่อๆ ไป 
Seminar on Park bill by P-move
12 มิ.ย.2560 P-move พร้อมเครือข่ายภาคประชาชนพันธมิตร จัดเสวนาเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และ ร่างพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า สะท้อนข้อบ่งพร่องของเนื้อหาและกระบวนของร่างกฎหมายทั้งสองฉบับ ในแง่มุมต่างๆ ดังนี้
์์National Strategy Plan
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำลังจะถูกเขียนขึ้นโดยรัฐบาล คสช. ในความฝันของ คสช. ยุทธศาสตร์ชาติที่ว่านี้จะถูกบังคับใช้กันไปนาน 20 ปี อย่างก็ไรก็ตามเชื่อได้ว่ายุทธศาสตร์ชาติของคสช.ร่างเสร็จเรียบร้อยจากมติครม.ที่ให้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 แต่ปัจจุบันยังไม่มีประชาชนได้เห็นเลย 
ที่ผ่านมาระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าถูกตาหน้าว่า 'นโยบายประชานิยม' จนมีคนหลายกลุ่มพยายามแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการเสนอให้ 'ร่วมจ่าย' มากขึ้น หรือแนวทางอื่นๆ จนมาถึงจุดแตกหักในปัจจุบันที่พยายามแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพจนแทบไม่เหลือหลักการของกฎหมายเดิม ทั้งที่ ตัวระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่ได้สร้างปัญหาเท่ากับทางเลือกใหม่ที่รัฐกำลังจะทำ
Nimit Tienudom
ประสบการณ์หลายสิบปีของการต่อสู้เพื่อขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพของ “กลุ่มคนรักประกันสุขภาพ” กับสถานการณ์ร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ฉบับใหม่ เราคุยกับ นิมิตร์ เทียมอุดม ตัวแทนจากกลุ่มเครือข่ายคนรักประกันสุขภาพ และบอร์ดสปสช. ถึงปัญหาของร่างพ.ร.บ.ใหม่ ว่าทำไมถึงต้องค้าน!
3 reasons
จากการพยายามแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำให้กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ออกมาคัดค้านเพราะเนื้อหากฎหมายกำลังลดทอนสิทธิและขัดต่อเจตนารมณ์เดิมของกฎหมาย ร่วมไปถึงกระบวนการออกกฎหมายก็ขาดซึ่งการมีส่วนร่วม
directsale
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (พ.ร.บ.ขายตรง) ฉบับที่ 3 ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 17 มีนาคม 2560  เป็นการแก้ไขกฎหมายขายตรง ฉบับ ปี 2545 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงให้มีความชัดเจนมากขึ้น และเพิ่มความคุ้มครองให้กับผู้บริโภครวมทั้งเพิ่มหลักประกันให้ผู้บริโภคว่าจะได้รับความคุ้มครองหากได้รับความเสียหายจากธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง และจะมีผลบังคับใช้ ในเดือน กันยายน 2560 
Mining Map
หลังจากเกิดกระแสต่อต้านมาอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดพ.ร.บ.แร่ฉบับใหม่ ก็ประกาศใช้เมื่อต้นปี 2560 หนึ่งในจุดเด่น คือ มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อมไว้ที่หลากหลายขึ้น รวมทั้งเปลี่ยนผู้มีอำนาจตัดสินใจเป็นรูปแบบคณะกรรมการ แต่ก็ยังมีจุดอ่อนแบบเนียน ๆ ของกฎหมายฉบับนี้
noticeandtakedown
เวทีรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ พ.ร.บ. คอมฯ ตีความว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊ก คือ ผู้ให้บริการ ไม่ต้องรับผิดกับเนื้อหาที่คนอื่นมาโพสต์หากสามารถพิสูจน์ได้ว่า เป็นการประมวลผลโดยอัตโนมัติ และลบข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด ด้าน ISP เห็นด้วยกับขั้นตอนการแจ้งเตือน แต่ต้องมีการพิสูจน์ความผิดด้วย ยังมีคำถามว่า ร่างประกาศนี้จะนำไปสู่การเซนเซอร์ตัวเองของผู้ใช้เน็ตและผู้ให้บริการหรือไม่  
Chatchawan Suksomjit
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับใหม่ มีผลใช้แล้ว โดยมีเนื้อหาหลายส่วนดูจะเปิดกว้างให้ดำเนินคดีต่อการแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น ขณะที่คนร่างกฎหมายเอง ยืนยัน แก้ไขครั้งนี้ห้ามเอามาใช้กับหมิ่นประมาทเด็ดขาด จึงรวมปากคำคนร่างเอาไว้ เผื่อใครจะใช้เป็นหลักฐานเพื่อต่อสู้คดี