เห็นด้วยหรือไม่ถ้ารัฐบาลออกพ.ร.บ.ความมั่นคงมาบังคับใช้ช่วงเลือกตั้ง

เห็นด้วย เพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น
16% (35 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะ รัฐจะอาศัยอำนาจนี้มากลั่นแกล้งทางการเมือง
62% (135 votes)
เฉยๆ เพราะ ประกาศไปก็ใช้บังคับไม่ได้อยู่ดี
22% (48 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 218 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว