ลดขยะและมลภาวะด้วยการคิดค่าถุงพลาสติกตามห้าง ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ

เห็นด้วย เพราะต่างประเทศทำกันมากมายแล้วได้ผลจริง
57% (313 votes)
เฉย ๆ ถ้าต้องการใช้ก็จะจ่าย ถ้าตั้งใจจะซื้อของก็จะเตรียมถุงผ้าอยู่แล้ว
17% (93 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะปฏิเสธไม่เอาถุงเลยตั้่งแต่วันนี้ก็ได้อยู่แล้ว
17% (93 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะถุงพลาสติกจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันจริง ๆ
8% (46 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 545 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว