เรื่องอื่นๆ ที่คุณอยากเสนอในพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เชิญทางนี้

ออกแบบพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่ ให้ส่งเสริมสังคมสื่อสาร

เมื่อ 17 มิ.ย. 2552
ออกแบบ
8

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอยากเสนอในพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เชิญทางนี้


ออกแบบพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่ ให้ส่งเสริมสังคมสื่อสาร

Comments

jeremy's picture

ขอแหกคิวนิดนึงนะคับ ช่วยกันออกความเห็นเรื่องกฎหมาย ICT ควรจัดตั้งศาลชำนาญพิเศษเฉพาะและใช้ระบบลูกขุนในการตัดสินพิจารณาคดีด้วยคับ http://ilaw.or.th/node/634