ใครบ้างที่ควรจะมีอำนาจสั่งฟ้องตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ เฉพาะผู้เสียหาย? เจ้าหน้าที่รัฐ?

ออกแบบพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่ ให้ส่งเสริมสังคมสื่อสาร

เมื่อ 17 มิ.ย. 2552
ออกแบบ
7

ใครบ้างที่ควรจะมีอำนาจสั่งฟ้องตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ เฉพาะผู้เสียหาย? เจ้าหน้าที่รัฐ?


ออกแบบพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่ ให้ส่งเสริมสังคมสื่อสาร

Comments

bact's picture
เอาตามจริง เรื่องนี้ควรจะทำไปตามกฎหมายอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว
ไม่ใช่ออกเป็นเรื่องเจาะจงเฉพาะคอมพิวเตอร์

แต่โดยหลักการ เจ้าหน้าที่รัฐควรจะมีสิทธิฟ้องเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับประโยชน์ของรัฐ ประโยชน์ของสาธารณะเท่านั้น -- ในฐานะตัวแทนผู้เสียหาย

เรื่องอื่น ๆ ก็ให้ผู้เสียหายแตละคนเขาจัดการกันเอง

ควรให้อำนาจเฉพาะผู้เสียหาย หากให้อำนาจรัฐทั้งหมดแล้ว เท่ากับว่ารัฐมีอำนาจอย่างมากในการดำเนินคดีกับใครก็ได้ และการกำหนดให้เฉพาะผู้เสียหายมีอำนาจฟ้อง ทำให้กฎหมายมีความยืดหยุ่น