รีวิว 8 ปี อุตสาหกรรม "ปฏิรูปประเทศ" ของ คสช.

See video
ชวนฟังสรุปผลงานการปฏิรูปประเทศของ คสช.​ ที่กำลังจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2565 แล้วย้อนดูผลงานปฏิรูปตั้งแต่รัฐประหาร 2557 พร้อมส่องรายชื่อนักปฏิรูปประเทศที่กำลังช่วยเราปฎิรูปมาอย่างยาวนาน พร้อมประเมินความสำเร็จของการ “ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง”
 
 
ทำความเข้าใจเรื่อง การปฏิรูปประเทศ เพิ่มเติมได้ที่
 
นับถอยหลังแผนการปฏิรูปประเทศต้องเห็นผลสิ้นปี 65 แต่ยังไม่บรรลุเป้า ตั้งเกณฑ์ง่าย ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง https://ilaw.or.th/node/6239
รู้จักการปฏิรูปประเทศของ คสช. https://ilaw.or.th/node/6241