[ทวิตเตอร์สเปซ] Open Internet บทบาทของรัฐที่ควรจะเป็น เพื่อสร้างสังคมออนไลน์ที่เราปรารถนา

ขณะที่โลกกำลังคุยกันเรื่อง Open Internet กำลังหาทางสร้างพื้นที่ที่เป็นกลาง ปฏิบัติกับทุกคนเท่ากัน (net neutrality)
ในประเทศไทยรัฐยังคงมุ่งมั่นหาทางออกกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ เพื่อควบคุมเนื้อหาที่ไม่ต้องการจะเห็น
ชวนทุกคนมาสรุปสถานการณ์กฎหมายที่กำกับดูแลอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน และสถานการณ์เสรีภาพการแสดงออก
พร้อมมองไปข้างหน้า ถึงบทบาทของผู้ให้บริการ บทบาทของรัฐที่ควรจะเป็น เพื่อสร้างสังคมออนไลน์ที่เราปรารถนา
 
 
คุยกับ 
@yingcheep ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ (เป๋า) iLaw 
@monraweea มณรวี อำพลพิทยานันท์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะและการให้เพื่อสังคม ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทวิตเตอร์
@TITYing ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
@paritw92 พริษ์ฐ์ วัชรสินธุ กลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า
 
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 
20.00-21.00 น.
ทาง Twitter Space