พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ กับต้นทุนที่ประชาชนต้องแบก

พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ กับต้นทุนที่ประชาชนต้องแบก

เมื่อ 3 มิ.ย. 2563
นับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่รัฐบาลประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปี 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) เพื่อรับมือกับโรคโควิด 19 พบว่า สถานการณ์การณ์การระบาดในวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีแนวโน้มดีขึ้นจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่น้อยลงเหลือเพียงหลักหน่วย และมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเพียงหลักร้อย แต่ทว่าต้องแลกมาด้วยผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมมหาศาล
 
ตลอดสองเดือนที่ผ่านมา รัฐบาลต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ถึงสองครั้ง แต่กลับไม่มีรายงานความคืบหน้าเรื่องความพร้อมของการตรวจหาผู้ติดเชื้อ หรือการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันโรค ทั้งที่เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ทำให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจได้โดยไม่เสี่ยงต่อโรคระบาด อีกทั้ง การคงมาตรการที่รุนแรงยังส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนอย่างกว้างขวาง
 
"ยาแรง" กับราคา(ภาษี)ที่ต้องจ่ายถึง "หนึ่งล้านล้านบาท" 
 
นับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่รัฐบาลใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดอย่างน้อยสี่ฉบับ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการระบาดของโรค โดยมีสาระสำคัญ คือ การปิดสถานที่ต่างๆ การปิดช่องทางเข้าประเทศ การห้ามกักตุนสินค้า การห้ามชุมนุม การควบคุมการเสนอข่าว และการห้ามออกนอกเคหสถานตามเวลาที่กำหนด (เคอร์ฟิว)
 
ภายใต้มาตรการป้องกันที่รุนแรงทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจตามมา เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกสั่งหยุดชะงัก ทำให้บรรดาผู้กอบการไม่ว่ารายเล็กหรือรายใหญ่ขายรายได้ ผู้ประกอบการบางรายเหลือปิดตัวชั่วคราว และบางคนก็เลือกที่จะปิดกิจการถาวรเพราะไม่สามารถแบกต้นทุนกับรายจ่ายที่ไหลออกไม่หยุดในขณะที่ไม่มีรายได้เข้ามา และผลของปัญหาดังกล่าวก็ลุกลามไปถึงบรรดาลูกจ้าง พนักงาน หรือแรงงานไม่ว่าทั้งในระบบหรือนอกระบบที่จะต้องหยุดงานชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนด
 
เมื่อเกิดผลกระทบตามมา รัฐบาลพยายามดำเนินมาตรการเพื่อเยียวประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือแรงงานในระบบด้วยการปรับเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยของประกันสังคมให้ครอบคลุมสถานการณ์โควิด หรือการตั้งโครงการการ "เราไม่ทิ้งกัน" เพื่อช่วยเหลือแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบคนละห้าพันบาท หรือการออกมาตรการเงินกู้ให้แก่ลูกจ้างและผู้ประกอบ หรือการช่วยเหลือค่าสาธารณูปโภคต่างๆ แต่ทว่า มาตรการเหล่านี้ก็ต้องเผชิญกับปัญหาว่าเยียวยาวไม่ทั่วถึงและล่าช้า
 
นอกจากนี้ รัฐบาลยังไม่สามารถบริหารจัดการเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 มาเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ประกอบกับรัฐบาลยังไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอเงินงบประมาณของปีถัดไปมาใช้ได้ทัน ทำให้รัฐบาลต้องออกพ.ร.ก. เพื่ออนุมัติเงินกว่า 1.9 ล้านล้านบาท เพื่อใช้แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและอื่นๆ โดยในวงเงินนี้แบ่งเป็นเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาด และช่วยเหลือเยียวยาประชาชน รวมถึงเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 1 ล้านล้านบาท ซึ่งนี่คือราคาที่มาจากภาษีในอนาคตของประชาชน
 
เมื่อมาตรการ "ควบคุมโรค" กลายเป็น "ปิดปากประชาชน" 
 
หลังประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับที่ 1 โดยมีข้อ 5 กำหนดว่า "ห้ามมิให้มีการชุมนุม กำรทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัดหรือกระทำกำรดังกล่าวอันเป็นกำรยุยงให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อย ทั้งนี้ ภายในเขตพื้นที่ที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานกรณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงประกาศกำหนด"  
 
แม้ว่าเป้าหมายของการออกข้อกำหนดดังกล่าวควรจะเป็นไปเพื่อป้องกันการรวมกลุ่มที่ก่อให้เกิดโรค แต่ทว่า ข้อกำหนดดังกล่าวได้นำไปสู่การจำกัดหรือขัดขวางการใช้สิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มอย่างไม่มีขอบเขตโดยไม่คำนึงถึงความจำเป็นหรือบริบทสถานการณ์ ยกตัวอย่างเช่น การขู่ฟ้อง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และยึดอาหารจากผู้ที่นำอาหารมาแจกจ่ายให้กับคนที่ขาดรายได้หลังการประกาศปิดสถานที่ต่างๆ โดยอ้างเหตุผลว่า การกระทำดังกล่าวทำให้คนมารวมตัวกัน
 
หรือการจับกุมกลุ่มบุคคลเร่ร่อน หรือคนไร้บ้านที่จังหวัดเชียงใหม่สองคน โดยคนแรกถูกจับกุมขณะเดินทางกลับไปที่นอนของตัวเอง แต่ไม่ทราบเวลาว่าเกิน 4 ทุ่มแล้ว ส่วนอีกกรณีได้เดินออกมาหาที่ปัสสาวะริมคลอง แต่รถของเจ้าหน้าที่ขับผ่านจึงถูกจับกุม รวมไปถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจขู่ฟ้องนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมเข้ายื่นหนังสือพิจารณาเรื่องการลดค่าเทอมต่อสมาชิกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
นอกจากนี้ ยังพบกรณีที่มีการจำกัดหรือขัดขวางเสรีภาพในการรวมกลุ่มอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิของชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาทิ ตำรวจ สภ.ม่วงงามไม่อนุญาตให้จัดชุมนุมคัดค้านการสร้างกำแพงกันคลื่นที่หาดม่วงงาม โดยอ้างว่าตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ไม่ให้จัดชุมนุม หรือ กรณีตำรวจ สภ.หัวทะเลเชิญตัวชาวบ้านที่เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดบำเหน็จณรงค์ไปสถานีตำรวจหลังร่วมกันอ่านแถลงการณ์ ‘ล็อคดาวน์เหมืองแร่ หยุดฉวยโอกาสให้สัมปทานเหมือง’ เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชะลอและหยุดกระบวนการพิจารณาในการอนุมัติ/อนุญาต รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมในการสำรวจและการทำเหมืองแร่
 
การคงมาตรการรุนแรงต้องควบคู่กับความโปร่งใส
 
หากพิจารณาจากสถิติผู้ติดเชื้อจากกรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จะพบว่า มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อใหม่ไม่เกิน 10 จังหวัด และยอดผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ได้เปลี่ยนจากหลักร้อยเหลือเพียงหลักหน่วย และยอดผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลก็ไม่เกินหลักร้อย ดังนั้น การคงมาตรการปิดเมือง ปิดสถานที่ การคงมาตรการเคอร์ฟิวไว้ทั่วประเทศจึงอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี เพราะมีต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องแบกเอาไว้
 
อีกทั้ง ถ้าย้อนดูจากมาตรการสำคัญตามข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่ยังหลงเหลืออยู่ จะพบว่า รัฐสามารถใช้อำนาจและกลไกปกติกฎหมายต่างๆ อาทิ พ.ร.บ.โรคติดต่อฯทดแทนได้ ไม่ว่าจะเป็นอำนาจการในการปิดสถานที่ อำนาจในการแยกคนเพื่อกักตัว เป็นต้น ซึ่งการใช้กฎหมายอื่นๆ ทดแทนยังมีข้อดีที่อำนาจไม่ต้องรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางที่ทำให้การกำหนดมาตรการเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่สอดคล้องกับความจำเพาะของแต่ละพื้นที่
 
ดังนั้น การที่รัฐบาลจะคงมาตรการที่รุนแรงเอาไว้จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่รัฐบาลจำเป็นจะต้องตอบคำถามสำคัญเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้อำนาจ อาทิ ความพร้อมหรือศักยภาพในการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ หรือความพร้อมในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคให้กับประชาชน ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยควบคุมโรคโดยที่ประชาชนไม่ต้องแบกต้นทุนทางสังคมและเศรษฐกิจจนเกินจำเป็น