การประชุม 2.0 เรื่อง ความอดกลั้นและการอยู่ร่วมกัน 
(TOLERANCE & COEXISTENCE 2.0 FORUM)

 

การประชุม 2.0 เรื่อง ความอดกลั้นและการอยู่ร่วมกัน
(TOLERANCE & COEXISTENCE 2.0 FORUM)

วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท
กรุงเทพ ประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1

 

08:30 น.
ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง

 

08:55 น.
แนะนำผู้ดำเนินรายการ
Ms. Cassandra Thomazios, Senior Associate, MahWengKwai & Associates, กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย

Mr. Maskoor Usmani, อธิการบดี, Aligarh Muslim University Students’ Union, รัฐอุตตรประเทศ, อินเดีย

09:05 น.
กล่าวเปิดการประชุม
Mr. Robert Post, รักษาการอัครราชทูตที่ปรึกษา, สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา, กรุงเทพ, ประเทศไทย 
นางสาว พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ, ผู้อำนวยการและทนายความ, มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 

 

09:30 น.
ศาสนสัมพันธ์และสันติภาพโลกในยุคดิจิตอล
Dr. Mohamed Elsanousi, Executive Director, The Network for Religious and Traditional Peacemakers,
Great Falls, เวอร์จิเนีย, สหรัฐอเมริกา

10:00 น.
การเสริมศักยภาพให้กับภาคประชาสังคมด้วยเทคโนโลยี
Ms. Xin Dee Low, ผู้ช่วยโครงการ, Suara Rakyat Malaysia (SUARAM), กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย

 

10:50 น.

ความอดกลั้นและความเข้าใจซึ่งกันและกันในยุคติจิตอล: การป้องกัน การศึกษา และการลงมือทำ
การอภิปรายเป็นคณะ

Mr. Jonah Blank, นักรัฐศาสตร์อาวุโส, Rand Corporation, จาการ์ตา, อินโดนีเซีย

Ms. Corina DuBois, หุ้นส่วนผู้จัดการ, CLJD LLC, Kensington, แมริแลนด์, สหรัฐอเมริกา

Mr. Drew Boyd, Director of Technology Operations, The Sentinel Project, โตรอนโต, แคนาดา

Ms. Nora Benavidez, ผู้อำนวยการ, US Free Expansion Programs, นิวยอร์ค, นิวยอร์ค, สหรัฐอเมริกา

Dr. Ross Tapsell, Senior Lecturer, Dept. of Gender, Media & Culture, มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย, แคนเบอร์รา, ออสเตรเลีย

 

11:30 น.ยาต้านวาจาที่สร้างความเกลียดชังทางศาสนา เมื่อได้รับข้อมูลใหม่

นายพีรพล อนุตรโสตถิ์, ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์, สำนักข่าวไทย, กรุงเทพ, ประเทศไทย  

พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท (ถาวรบรรจบ), ผู้ช่วยเจ้าอาวาส, วัดสระเกศ, กรุงเทพ, ประเทศไทย 


12:00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง

 

13:15 น.

ชุดสื่อองค์ความรู้เรื่องเสรีภาพด้านศาสนาและความเชื่อ

Desi Hanara, Southeast Asia Coordinator, ASEAN Parliamentarian for Human Rights, จาการ์ตา, อินโดนีเซีย


13:40 น.

เทคโนโลยีเพื่อสภาพแวดล้อมชุมชนสำหรับทุกคน 

Ms. Raashi Saxena, ที่ปรึกษา, Gapminder Foundation, บังคาลอร์, อินเดีย

 

14:05 น.

สื่อสังคมออนไลน์และการต่อสู้กับพฤติกรรมก้าวร้าวที่นำไปสู่ความรุนแรง
Mr. William Chan, Executive Director, Agent of Change Foundation, ฮ่องกง

 

14:30 น.

การเปิดรับความหลากหลายผ่านนวัตกรรม
Mr. Jeoffrey Eballe Baconga, Administrator, Mindanao Interfaith Council, Cagayan de Oro, ฟิลิปปินส์

 

14:55 น.

การต่อสู้กับเนื้อหาอันตรายในเฟสบุ๊ค 

Mr. Michael Bäk และทีม, หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ, Facebook, กรุงเทพ, ประเทศไทย  

 

15:20 น.

อภิปราย: เข้าใจเรื่องพื้นที่ข้อมูลใหม่เพื่อต่อสู้กับการแบ่งแยกและการแบ่งขั้ว

Ms. Katie Joseff Ms. Yvonne Chua

ผู้จัดการด้านการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านวารสารศาสตร์

Institute for the Future มหาวิทยาลัย The Philippines

Palo Alto, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา Quezon, ฟิลิปปินส์

Mr. Heislyc Loh Ms. Anita Wahid
ผู้ก่อตั้ง & CEO Presidium
Devs Asia Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO)
กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย จาการ์ตา, อินโดนีเซีย

 


16:20 น.

กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างความสามัคคี
Ms. Maryam Khan, ผู้ก่อตั้งและประธาน, United for Change Foundation, นิวเดลี, อินเดีย

 

16:45 น.

เด็กยุคดิจิตอลในสังคมพหุวัฒนธรรม
ดร. สุริยเดว ทรีปาตี, ผู้อำนวยการ, ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), กรุงเทพ, ประเทศไทย  

 

17:10 น.

เตรียมตัวรับมือการการทำงานในสภาพแวดล้อมของสื่อรูปแบบใหม่อย่างไร
นางสุภิญญา กลางณรงค์, ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและนโยบายดิจิตอล, ผู้ร่วมก่อตั้ง, Digital Think Forum, 
กรุงเทพ, ประเทศไทย
 


17:35 น.

สะท้อนการเรียนรู้รายกลุ่มและระดมความคิดเรื่องรอยเท้าดิจิตอลที่เพิ่มมากขึ้น

 

 

วันที่ 2


08:45 น.
ต้อนรับเข้าสู่การประชุมและรับอาหารว่าง

 

09:00 น.
เวิร์คช็อปคู่ขนาน #1


นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนเพื่อจัดการความขัดแย้ง 

Mr. Tim Receveur 

Director of Exchanges
PeaceTech
วอชิงตัน, ดี.ซี., สหรัฐอเมริกา

 

แนะนำแอพพลิเคชั่นบล็อกเชน (Blockchain) เพื่อสังคม 

Ms. Meirav Harel
Head of Strategic Innovation Technologies
BDO
Tel Aviv, อิสราเอล

เครื่องมือดิจิตอลเพื่อจัดทำข้อมูลและการนำเสนองานให้น่าสนใจ  

Mr. Kuek Ser Kuang Keng
ผู้อบรมและที่ปรึกษาเรื่องนักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก (Data Journalism)

DataN
กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย

 

10:00 น.
เวิร์คช็อปคู่ขนาน #2

 

การขับเคลื่อนคนหลายล้าน: การสื่อข้อความ เล่าเรื่องราว และเล่นเกมส์ เพื่อพาผู้ชมให้ออกเดินทางไปด้วยกัน 

Ms. Jessica Murrey

CEO & ผู้ร่วมก่อตั้ง
Battle for Humanity
Medford, ออริกอน, สหรัฐอเมริกา

 

โทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เนท ยุทธศาสตร์ทางเทคโนโลยีสำหรับภาคประชาสังคม 

Mr. Mark Belinsky
Entrepreneur in Residence
Bionic
นิวยอร์ค, นิวยอร์ค, สหรัฐอเมริกา

 

ต้องรู้อะไรและทำไมต้องรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)  

Ms. Kimberly Glasgow
นักวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์
The Johns Hopkins University of Applied Physics Laboratory
วอชิงตัน, ดี.ซี., สหรัฐอเมริกา

 

12:30 น.
รับประทานเที่ยง

14:00 น.
สรุปเนื้อหาเพื่อทบทวนและวางแผนดำเนินการ
ปิดการประชุมแบบสาธารณะด้วยผู้เคยเข้าร่วมประชุมและผู้ร่วมงานที่ได้รับเชิญ โดยเน้นการสนทนาและการวางแผนโครงการ เป้าหมายของช่วงนี้ คือ อภิปรายเรื่องการสร้างเครือข่ายของผู้นำทางด้านจิตวิญญาณและผู้นำชุมชน เตรียมการใช้เครื่องมือสื่อสารด้านดิจิตอลและอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการถ้อยทีถ้อยอาศัย การสร้างความ
อดกลั้น และการป้องกันความขัดแย้ง

 

17:00 น.
กล่าวปิดการประชุม