สู่รัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน

 

 

คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) เชิญร่วมนับหนึ่งกับการสร้าง "รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน" ด้วยการแถลงผลสำรวจความเห็นนักศึกษาใน 30 มหาวิทยาลัยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปาฐกถาว่าด้วยปัญหารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และการเสวนาหัวข้อพรรคการเมืองกับการแก้รัฐธรรมนูญ

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 


กำหนดการ

13.30-14.30 น. การเสนอและอภิปรายผลสำรวจ “ความเห็นนักศึกษาเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ”

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ: ชี้แจงความเป็นมาและภาพรวมของกิจกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.สามชาย ศรีสันต์: วิเคราะห์ผลการสำรวจ
นายชนกชนน์ มากปลูก (นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์): ความเห็นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ
นายพรอินทร์ ชัยบัตร์ (นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่): ความเห็นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ
นางสาวซูรัยยา วาหะ (นักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้): ความเห็นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ

14.30-15.10 น. ปาฐกถาหัวข้อ “ปัญหารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน”

- ปาฐกถา 1: สุรพล สงฆ์รักษ์ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในสายตาประชาชน
- ปาฐกถา 2: เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง ว่าด้วยปัญหารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

15.10-17.00 น. การเสวนาหัวข้อ “พรรคการเมืองกับการแก้รัฐธรรมนูญ”
สุทิน คลังแสง ตัวแทนพรรคเพื่อไทย
ตัวแทนพรรคพลังประชารัฐ
ตัวแทนพรรคอนาคตใหม่
ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์
ตัวแทนพรรคชาติไทยพัฒนา
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ตัวแทนพรรคประชาชาติ
ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ