การฆาตกรรมอำพรางศพนายพอละจี หรือบิลลี่ บุคคลใด ต้องรับผิดชอบ

 

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก องค์การยูเนสโก (UNESCO) ครั้งที่ 43 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน พิจารณาขึ้นทะเบียนกลุ่มผืนป่าแก่งกระจาน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มผืนป่าแก่งกระจาน ซึ่งประกอบไปด้วยวนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและผืนป่าใกล้เคียง มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีความอุดมสมบูรณ์สูง ทั้งสัตว์ป่าและพรรณไม้นานาชนิด แต่คณะกรรมการมรดกโลก มีข้อท้วงติงรัฐไทย 3 ข้อ ดังนี้ ข้อ 1) รัฐดำเนินการเรื่องการปักปันเขตแดนระหว่างไทยและเมียนมา ข้อ 2) ให้ทำข้อศึกษาเปรียบเทียบเรื่องขอบเขตพื้นที่ที่ลดลงว่ายังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามระเบียบข้อที่ 10 เรื่องความสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่หรือไม่ ข้อ 3) ให้ทำข้อห่วงกังวลเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนชุมชนรวมทั้งชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ซึ่งเท่ากับว่ามีมติที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกว่ายังไม่รับรองการขึ้นทะเบียนกลุ่มผืนป่าแก่งกระจานของไทยเป็นมรดกโลกในปีนี้ 
 
อนึ่ง กรณีการบังคับให้สูญหายของ บิลลี่ หรือนายพอละจี รักจงเจริญ แกนนำชาวบ้านที่ต่อสู้เรียกร้องเพื่อสิทธิของชาวกะเหรี่ยง ที่หายตัวไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หลังถูกเจ้าหน้าที่อุทยานฯ จับและควบคุมตัว ไปแล้วกว่า 5 ปีตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.2557 และวันที่ 3 กันยายน 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้แถลงความคืบหน้าคดีนายพอละจี หรือบิลลี่ พบว่าเป็นศพถูกฆ่า เผา และถ่วงน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน แต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิต และนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้
 
 
 
 
 
 
วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
 
ณ ห้องประชุม 6-200 ตึก 6 อาคาร Student Center มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 
 
ช่วงที่ 1 ดำเนินการโดย คุณพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ
 
09.00-09.45 น. ลงทะเบียน
 
09.45-10.00 น. เปิดงาน โดยดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
 
10.00-10.20 น. กล่าวนำ ตัวแทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่ง สหประชาชาติ****
 
10.20-11.00 น. พิธีรำลึกถึงบิลลี่ ดำเนินการโดยคุณเกรียงไกร ชีช่วง
 
11.00-12.15 น. เสวนา การฆาตรกรรมอำพรางศพนายพอละจี หรือบิลลี่ บุคคลใด ต้องรับผิดชอบ
ดำเนินรายการโดย คุณปรีดา นาคผิว มูลนิธิ ผสานวัฒนธรรม
 
1. อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)/ผู้แทน
2. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.)
3. นางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ และตัวแทนญาติของบิลลี่
4. คุณแสงชัย รัตนเสรีวงษ์ สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
5. คุณสัณหวรรณ ศรีสด คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล
 
12.15-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 
ช่วงที่ 2 ดำเนินรายการโดย อาจารย์สุนี ไชยรส มหาวิทยาลัยรังสิต
 
13.00-16.00 น. เสวนา ปัญหาสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองกะเหรี่ยงแห่งบ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน กับการขึ้นทะเบียน “ผืนป่าแก่งกระจาน” เป็นมรดกโลก
 
1. เสียงจากชาวบ้านกะเหรี่ยงบางกลอย-ใจแผ่นดิน และเสียงจากชาวบ้านทุ่งใหญ่นเรศวร
2. อาจารย์สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก
3. ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) ประจำประเทศไทย
4. เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) หรือผู้แทน
5. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรือผู้แทน
6. คุณเตือนใจ ดีเทศน์ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
7. อาจารย์วุฒิ บุญเลิศเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เขตงานตะนาวศรี
8. อาจารย์เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9. คุณกฤษฎา บุญชัย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
10. อาจารย์ภัทรมน สุวพันธุ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 
16.00-16.30 น. สรุปงาน /กล่าวปิด โดยคุณสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานมูลนิธิผสาน วัฒนธรรม