วาระประชาชน เดินเท้าส่งมอบ 13,409 รายชื่อปลดอาวุธ คสช. ให้สภาฯ สำเร็จแล้ว!

วาระประชาชน เดินเท้าส่งมอบ 13,409 รายชื่อปลดอาวุธ คสช. ให้สภาฯ สำเร็จแล้ว!

เมื่อ 26 มิ.ย. 2562

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น. ประชาชนกว่า 100 คน รวมทั้งองค์กรภาคประชาชน 23 องค์กร เดินเท้าจากบริเวณหน้ากระทรวงการคลัง ถ.พระราม 6 ไปยังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ ในระยะทางกว่า 1.20 กิโลเมตร เพื่อส่งมอบ 13,409 รายชื่อประชาชน ภายใต้แคมเปญ 'ปักหมุด ปลดอาวุธ คสช.' ในการเข้าชื่อเพื่อเสนอกฎหมายยกเลิกประกาศ/คำสั่ง คสช. 35 ฉบับ
 
 
 
 
แม้ว่าการจราจรในเช้าวันจันทร์จะมีความหนาแน่น แต่ประชาชนรวมทั้งองค์กรภาคประชาชนกว่า 120 คน ก็มารวมตัวกันที่จุดนัดหมาย 'วาระแรกประชาชน ปักหมุด ปลดอาวุธ คสช. ' ที่หน้ากระทรวงการคลัง ถ.พระราม 6 ตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น. โดยในวันนี้มีตัวแทนจากเครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม, สหพันธ์เกษตกรภาคใต้ (สกต.), เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.), เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่, สมัชชาคนจน, เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, สลัมสี่ภาค และเครือข่ายรัฐสวัสดิการ รวมประชาชนทั่วไปมาร่วมกันแสดงพลังประชาชนเพื่อส่งมอบรายชื่อในแคมเปญปลดอาวุธ คสช. ในครั้งนี้
 
 
อย่างไรก็ตาม เวลา 8.50 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.บางซื่อ เดินทางมาดูแลความเรียบร้อย พร้อมเจรจากับผู้นำการเดินขบวนประชาชนรวมถึงทนายที่ร่วมดูแลความเรียบร้อยของขบวน โดยกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ไม่ติดขัดและไม่ขัดขวางในการเดินเท้าไปส่งมอบรายชื่อต่อสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ แต่อยากเน้นให้กลุ่มผู้เดินขบวนรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของขบวน ไม่ให้ผิดข้อบังคับตาม พ.ร.บ.การชุมนุม ตามที่ตกลงกันไว้ รวมถึงมีความเป็นห่วงต่อความปลอดภัยต่อสวัสดิภาพของผู้ร่วมเดินเท้าทุกคนโดยหากมีการผิดข้อบังคับดังกล่าว เจ้าหน้าที่ก็จำเป็นจะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
 
 
 
 
ทั้งนี้ ทนายความและผู้นำการเดินขบวนได้กำชับแก่ผู้ร่วมเดินเท้าทุกคนอย่างละเอียดว่า ให้รักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินขบวนด้วย
 
 
เวลา 9.30 น. ประชาชนเริ่มตั้งขบวนและปลุกใจกันด้วยการกล่าวว่า "ปักหมุก ปักหมุด" "ปลดอาวุธ คสช." และเริ่มเดินขบวนในเวลา 9.40 น. โดยประชาชนทุกคนร่วมกันถือกล่องที่บรรจุรายชื่อทั้ง 13,409 ฉบับ เพื่อเสนอ 'ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. …' ซึ่งเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 133 (3) ในการเสนอชื่อประชาชน 10,000 รายชื่อ เพื่อขอยกเลิกประกาศ/คำสั่ง คสช. รวม 35 ฉบับ ใน 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นสิทธิในกระบวนยุติธรรม 9 ฉบับ, ประเด็นเสรีภาพสื่อมวลชน 6 ฉบับ, ประเด็นสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม 13 ฉบับ และประเด็นเสรีภาพการแสดงออก 9 ฉบับ
 
 
 
 
โดยภาพรวมบรรยากาศการเดินเท้าตลอดเส้นทาง 1.2 กิโลเมตรในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความสงบ จากการเดินเท้าเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งจนไปถึงสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในเวลา 10.15 น. และส่งมอบ 13,409 รายชื่อให้กับสภาฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักเลขาฯ อำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางเป็นอย่างดี
 
 
นับเป็นเวลากว่า 1 ปี กับอีก 6 เดือน ที่เครือข่ายภาคประชาชนร่วมกันทำแคมเปญ #ปลดอาวุธคสช เพื่อ #ทวงคืนสถานการณ์ปกติ ท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่เอื้อต่อการแสดงออกหรือการทำกิจกรรมทางการเมืองมากนัก แต่ในที่สุดก็ถึงวันที่ประชาชนร่วมกันเดินเท้าเพื่อแสดงพลังและส่งมอบรายชื่อให้กับตัวแทนสภาฯ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณายกเลิกประกาศ/คำสั่ง คสช. ที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนมานานกว่า 5 ปี และนี่คือวาระแรกที่ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยกันอย่างแท้จริง
 
 
ขอขอบคุณเครือข่ายภาคประชาชนทั้ง 23 องค์กร อาสาสมัครทุกคนที่ช่วยดำเนินงาน รวมถึงประชาชนทุกคนที่ร่วมลงแรงลงใจช่วยภารกิจปลดอาวุธ คสช. ของพวกเรามาจนถึงวันนี้!
 
 
ด้วยความคาดหวังถึงวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

 

ประเภทเรื่องน่าสนใจ: