เสวนา เลือกตั้ง 62 ? : ศาสตร์และศิลป์ของการเลือกตั้งและอภินิหารทางการเมือง

ในภาพอาจจะมี 21 คน, คนที่ยิ้ม

 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังงานเสวนา
.
"เลือกตั้ง 62 ? : ศาสตร์และศิลป์ของการเลือกตั้งและอภินิหารทางการเมือง"
.
วิทยากร:
-รศ.ดร. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
-ดร. สติธร ธนานิธิโชติ (สถาบันพระปกเกล้า)
-ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
.
ผู้ดำเนินรายการ: อ.วศิน ปั้นทอง (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
.
ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. 
ณ ห้อง ร.102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)