แถลงการณ์ : การเลื่อนเลือกตั้งจะทำให้กระแสขับไล่ คสช. หลั่งไหลสู่ท้องถนน

แถลงการณ์ : การเลื่อนเลือกตั้งจะทำให้กระแสขับไล่ คสช. หลั่งไหลสู่ท้องถนน

เมื่อ 7 ม.ค. 2562
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
กป.อพช.อีสาน เลื่อนเลือกตั้ง62.pdf136.3 KB

แถลงการณ์

การเลื่อนเลือกตั้งจะทำให้กระแสขับไล่ คสช. หลั่งไหลสู่ท้องถนน

 

ถึงประชาชนไทยที่รักทุกท่าน ผู้ที่กำลังสัญจรไปมาบนท้องถนน ข้าราชการพนักงานราชการ ลูกจ้างราชการ พนักงานบริษัทและในโรงงาน คนยากคนจน ชาวไร่ชาวนาที่ถูกขับไล่ออกจากที่ดินทำกิน ผู้คนไร้บ้าน ผู้คนไร้แผ่นดิน ผู้คนไร้สัญชาติ แรงงานผู้มีรายได้ไม่พอเลี้ยงลูกเมียและครอบครัว ผู้ที่มีเพศสภาพหลากหลาย  ผู้ที่กำลังหาเช้ากินค่ำทุกผู้ทุกคน  ฯลฯ  เกือบห้าปีแล้วที่การบริหารประเทศของรัฐบาลเผด็จการทหาร คสช. ได้ทำลายความฝัน ความสุขและเสรีภาพของเราด้วยการตัดลดงบประมาณก้อนใหญ่ ด้านสวัสดิการ และบริการสาธารณะที่มีไว้ให้แก่ประชาชนสามารถดำรงชีวิตด้วยมาตรฐานและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ได้ เช่น งบประมาณด้านการศึกษา สุขภาพ ฯลฯ  เพื่อไปเพิ่มงบให้แก่งานด้านความมั่นคงและกลาโหม เพื่อซื้อเครื่องมือสอดส่องคุกคามสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลและอาวุธยุทโธปกรณ์ และนำไปขึ้นเงินเดือนข้าราชการซึ่งเป็นฐานกำลังและฐานเสียงใหญ่ในการสืบต่ออำนาจอย่างยาวนานของ คสชสิ่งเหล่านี้คือปรากฎการณ์ที่ชี้ให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ต่ำลงเรื่อย จากการไม่ได้รับสวัสดิการและบริการสาธารณะที่ดีพอ  ตัวชี้วัดสำคัญคือประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อยลง  หากินอย่างยากลำบากกว่าจะได้เงินพอเลี้ยงดูครอบครัว  และมีระบบหลักประกันสุขภาพที่ไม่เท่าเทียมกันโดยที่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจได้ยาและบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลดีกว่าประชาชนทั่วไป  

 

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเกิดขึ้นได้ก็เพราะสวัสดิการและบริการสาธารณะ แต่สิ่งที่ คสช. ทำก็คือขจัดสวัสดิการและบริการสาธารณะ และเปลี่ยนการปกครองโดยมหาชนให้เป็นการปกครองโดยฝ่ายอนุรักษ์นิยมและชนชั้นนำทางเศรษฐกิจเปลี่ยนรัฐบาลที่เป็นมหาชนให้เป็นรัฐบาลของฝ่ายอนุรักษ์นิยมและชนชั้นนำทาง เศรษฐกิจ เป็นที่แน่ชัดยิ่งว่าเกือบห้าปีที่ผ่านมารัฐบาลเผด็จการทหาร คสช. ดำเนินนโยบายเอื้อประโยชน์ต่อชนชั้นนำทางเศรษฐกิจเป็นหลัก เพื่อกอบโกยผลประโยชน์และกำไรในการดำเนินธุรกิจส่วนตนด้วยการทำลายสวัสดิการและบริการสาธารณะที่เป็นผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคม  

 

พวกเขาคือผู้ปกครองที่ไม่ใช่ชนชั้นเดียวกันกับพวกเรา พวกเขาคือฝ่ายอนุรักษ์นิยมและชนชั้นนำทางเศรษฐกิจ แต่พวกเราคือผู้ถูกปกครองที่มาจากชนชั้นกลางและชนชั้นล่าง  ผลประโยชน์ของพวกเขาเหล่านั้นตั้งอยู่บนฐานความคิดของการทำธุรกิจที่มุ่งกอบโกยกำไรสูงสุดโดยผลักภาระความเสื่อมโทรมต่อสังคม สุขภาพและสิ่งแวดล้อมมาให้พวกเราแบกรับแทน

 

สิ่งที่ตลบตะแลงที่สุดในสังคมไทยก็คือสังคม ระบบราชการและการเมืองของประชาชนไทยถูกยึดอำนาจ โดยฝ่ายอนุรักษ์นิยมและชนชั้นนำทางเศรษฐกิจกลุ่มเล็ก ที่มุ่งบริหารประเทศแบบกอบโกย แต่กลับอยากได้คะแนนเสียงจากชาวไร่ชาวนา คนทำงาน และลูกหลานของพวกเราที่เป็นชนชั้นกลางและชนชั้นล่างเป็นเรื่องบัดซบสิ้นดีที่พวกเขายึดอำนาจทางการเมืองและเข้ามาบริหารประเทศโดยกดขี่ข่มเหงสิทธิและเสรีภาพในชีวิตของพวกเรา ออกกฎหมายที่เป็นภัยต่อสังคม สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชน กดขี่และขูดรีดแรงงานด้วยการกดค่าจ้างต่ำเสียจนไม่เพียงพอเลี้ยงดูลูกหลานและครอบครัวของพวกเรา ไม่สอดคล้องกับที่แรงงานต้องเสียสละแรงกายและแรงใจสร้างผลกำไรให้พวกเขา ออกมาตรการยกเว้นภาษีให้กับคนรวยและบริษัทแต่บีบขึ้นภาษีกับข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเรา ขับไล่คนยากคนจนออกไปจากที่ดินทำกิน คุกคามและแย่งยึดที่ดินของพวกเรานำไปสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมเปื้อนพิษที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางบ้านเรือนและไร่นาของพวกเราได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน ในขณะที่ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจได้ยา และบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลดีกว่าประชาชนทั่วไปหลายเท่าแล้วพวกเขายังจ้องล้มระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อให้พวกเราต้องกู้หนี้ยืมสินยามเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาล พวกเขากดขี่ข่มเหงพวกเรามากมายแต่กลับอยากได้คะแนนเสียงของพวกเราเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่การดำรงอยู่ในอำนาจ  

 

พวกเขาเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมและชนชั้นนำทางเศรษฐกิจที่ยึดอำนาจทางสังคม การเมืองและระบบราชการที่ควรมีไว้ดูแลเอาใจใส่ชีวิตพวกเราที่เป็นชนชั้นกลางและชนชั้นล่าง

 

แต่มาวันนี้รัฐบาลเผด็จการทหาร คสช. กำลังทำการตระบัดสัตย์อีกครั้งด้วยการส่อเลื่อนเลือกตั้งจากวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ออกไปเป็นวันอื่นด้วยการเตะถ่วงไม่ยอมออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้ง .ซึ่งตามกำหนดการเดิมจะต้องออกภายในวันที่ มกราคม ๒๕๖๑ 

 

เหตุที่พวกเขาต้องเลื่อนเลือกตั้งไม่ว่าจะอ้างเหตุอื่นใดมาบังหน้าก็ตาม ก็เพราะพวกเขาเห็นว่าถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประชาชนจะลงโทษพวกเขาด้วยการไม่ลงคะแนนเสียงให้ จนทำให้พวกเขาเพลี่ยงพล้ำพ่ายแพ้ไม่สามารถกลับมาเป็นรัฐบาลได้อีก หรืออาจจะกลับมาเป็นรัฐบาลได้ แต่ก็เป็นรัฐบาลที่ไร้เสถียรภาพเสียจนไม่สามารถควบคุมกลไกรัฐสภาให้มีเอกภาพได้จนเกิดความโกลาหลอลหม่านหลายสิ่งหลายอย่าง โดยเฉพาะการออกกฎหมายที่พวกเขาต้องการอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาบทบัญญัติจาก .. พรรคฝ่ายค้านและพรรครัฐบาลบางคนที่ไม่สยบยอมอยู่ใต้อำนาจของพวกเขาเสียจนทำให้เนื้อหาบทบัญญัติเลอะเลือนไปจากเจตนารมณ์เดิมที่พวกเขาต้องการ ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่อยากให้เกิดขึ้น เพราะมันทำให้อำนาจในการควบคุมบงการบ้านเมืองเกิดสั่นคลอน

 

การบริหารประเทศเช่นนี้ถ้าปล่อยให้สืบทอดไปในระยะยาวจะสร้างความขัดแย้งทางชนชั้นที่รุนแรงขึ้นเรื่อย อย่างแน่นอน พวกเราจึงต้องหาทางยุติและแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนด้วยการผลักดันให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว คะแนนเสียงของพวกเราจะยุติและแก้ไขปัญหานี้ได้ คะแนนเสียงของพวกเราสามารถทำให้ได้มาซึ่งผู้ปกครองที่เป็นชนชั้นเดียวกันกับพวกเราได้ เพื่อทำให้ความปรารถนา ความมุ่งหวัง ความใฝ่ฝัน ความต้องการและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากสวัสดิการและบริการสาธารณะด้านต่าง ตกอยู่แก่ประชาชนกระจายไปทั่วถึงกันและเท่าเทียมกันทั้งผืนแผ่นดินนี้ อาทิเช่น หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีมาตรฐานเดียวกันสำหรับทุกคนในประเทศนี้ ไม่เหลื่อมล้ำต่ำสูงแบบที่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจได้สิทธิการรักษาพยาบาลดีกว่าประชาชนทั่วไปอีกต่อไป เบี้ยยังชีพสำหรับเด็ก ผู้พิการและคนชราที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยมาตรฐานและคุณภาพชีวิตที่ดีการศึกษาฟรีสำหรับเด็ก เยาวชนและลูกหลานของพวกเรา ความมั่นคงและอธิปไตยทางอาหารและราคาพืชผลการเกษตรที่รัฐต้องประกันราคาให้เหมาะสมแก่ความสุขในชีวิตของพวกเรา รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ที่ประชาชนสามารถเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาได้อย่างเสรีไม่ออกกฎหมายผูกขาดให้กับบริษัท สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอื้อให้ชีวิตมีคุณภาพสูงขึ้นและเกิดการดำรงชีวิตที่สุขสงบ เป็นต้น  

 

สิ่งเหล่านี้จะเป็นจริงได้ด้วยการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ปกครองที่เป็นชนชั้นเดียวกันกับพวกเรา  

 

ดังนั้น จึงขอฝากเตือนรัฐบาลเผด็จการทหาร คสช. ด้วยความหวังดีว่าสัญญาณการเลื่อนเลือกตั้งครั้งนี้จะทำให้กระแสขับไล่ คสช. สูงขึ้นเรื่อย จนทำให้ประชาชนหลั่งไหลสู่ท้องถนนอย่างแน่นอนและเมื่อถึงวันนั้น ขอให้พวกเราจงคล้องแขนกันให้เต็มท้องถนนเพื่อปลดปล่อยพลังประชาชนขับไล่รัฐบาลเผด็จการทหาร คสช. ออกไปจากบ้านเมืองเราให้ได้

 

 

ขอให้สันติสุขและสันติภาพจงบังเกิดแก่ทุกท่าน

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน(กป.อพช.)ภาคอีสาน

มกราคม ๒๕๖๒