“จากผู้ถูกช่วยเหลือ พัฒนาเป็น ผู้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์: เสียงจากอดีตทาสในเรือประมง”

“จากผู้ถูกช่วยเหลือ พัฒนาเป็น ผู้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์: เสียงจากอดีตทาสในเรือประมง”
 
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เวลา 15.00น-18.00น. 
ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT)
 
จัดโดย
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)
และ กลุ่มสหภาพลูกเรือประมงไทยและข้ามชาติ (TMFG)
 
สืบเนื่องมากจากช่วยเหลือแรงงานทาสในเรือประมงที่ประเทศอินโดนีเซียในปี 2014 เหยื่อกว่าพันชีวิตได้รับการช่วยเหลือกลับบ้านอย่างปลอดภัย แต่ปัญหาเหล่านี้ยังคงไม่หมดไปเสมือนเป็นเพียงส่วนเล็กๆของการทำลายยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น ตั้งแต่ปี 2015 ผู้ประสบปัญหาที่ได้รับการช่วยเหลือกลับมาบางคนรวมตัวก่อตั้งกลุ่มสหภาพลูกเรือประมงไทยและข้ามชาติ (Thai and Migrant Fishers Union Group, TMFG) เพื่อที่จะเป็นผู้ประสานงานหลักในการช่วยเหลือเพื่อนลูกเรือประมงที่ยังตกค้างอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย ตามเกาะต่างๆ ในตอนเหนือของประเทศอินโดนีเซีย และปาปัวนิวกินี ฯลฯ สมาชิกTMFG ได้ติดตามและช่วยชีวิตลูกเรือประมงมากกว่า 400 คนทั้งภายในและระหว่างประเทศ
 
TMFG จะอภิปรายถึงประสบการณ์การตกเป็นแรงงานทาสและประสบการณ์การพัฒนาตัวเองจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมาสู่ผู้ช่วยเหลือและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการประมง IUU ในวันต่อต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งชาติ ที่สำคัญไปกว่านั้น TMFG และ LPN จะอภิปรายภารกิจการช่วยเหลือที่กำลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้เพื่อเป็นกลุ่มที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการรับเสียงร้องทุกข์ของลูกเรือประมงที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงไม่ว่าจะใกล้หรือไกล
 
กำหนดการ
 
15.00 - 16.00 น. ลงทะเบียนและนิทรรศการภาพถ่าย
16.00 - 17.30 น. เวทีเสวนา: การสะท้อนภารกิจช่วยชีวิตที่เกาะอัมบล เกาะตวล และเกาะเบนจินา ในปี 2014
1. คุณชัยรัตน์ ราชปักษี , ผู้ก่อตั้ง TMFG, ผู้รอดชีวิตจากเกาะเบนจินา ประเทศอินโดนีเซีย
2. คุณทูน ลิน, ผู้ก่อตั้ง TMFG, ผู้รอดชีวิตจากเกาะอัมบล ประเทศอินโดนีเซีย 
3. ดร. ธนพร ศรียากูล, ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
4. คุณปฏิมา ตั้งปรัชญากูล, ผู้จัดการมูลนิธิ LPN. ,มากกว่า 12 บันทึกภารกิจการช่วยเหลือลูกเรือประมงในประเทศอินโดนีเซีย 
5. ตัวแทนจาก HRW **
6. ตัวแทนจาก ILO **
** รายชื่อรอการยืนยัน**
 
17.30 น. แถลงการณ์จาก TMFG
 
นิทรรศการภาพถ่ายงานของกลุ่ม TMFG, ชีวิตของทาสในเรือประมง และภารกิจการช่วยชีวิต
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
คุณปิงปอง +668 57651025 (ภาษาไทย)
คุณนัท +668 40330990 (ภาษาอังกฤษ)
สมพงค์ +668 61631390