วงจร (เ)ปิด : 1 ปีชี้การตายชัยภูมิ

เครือข่ายติดตามความคืบหน้ากรณีวิสามัญชัยภูมิ ป่าแส ขอเชิญร่วมทบทวนทวงถามความยุติธรรมใน"วงจร (เ)ปิด : 1 ปีชี้การตายชัยภูมิ" วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ลานตั้งนโม (บริเวณหอศิลป์ฯ-มีเดียอาร์ต) มช.
 
กำหนดการ
 
15.00 น. เปิดงานโดย ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
15.15 น. การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า
15.30 น. เสียงจากญาติพี่น้องของผู้สูญเสีย
16.00 น. เสวนา "วิสามัญมรณะ" 
สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รัษฎา มนูรัษฎา ทนายความคดีไต่สวนการตายชัยภูมิ ป่าแส และอะเบ
Kingsley Abbott ที่ปรึกษาอาวุโส คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล 
ผู้ดำเนินรายการ ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร
16.45 น. ละครลานยิ้ม
17.00 น. ร่วมแถลงจุดยืนเพื่อเรียกร้องมาตรฐานใหม่ในการพิจารณาคดีไต่สวนการตาย
17.15 น. ดนตรี คลีโพ ภาพยนตร์ ศิลปะ
 
ร่วมรับฟังคำสั่งศาลคดีไต่สวนการตาย ชัยภูมิ ป่าแส ด้วยกันในเช้าวันรุ่งขึ้น (6 มิถุนายน 61) ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่
 
จัดโดย
-เครือข่ายติดตามความคืบหน้ากรณีวิสามัญฆาตกรรมชัยภูมิ ป่าแส
- คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ)
- เครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง (TKN)
- โครงการเกี่ยวก้อยชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ (CAN)
- ดินสอสี
- มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CRCF)
- รักษ์ลาหู่
- ลานยิ้ม
- ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (CPCR)
- ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (LRDC)
- ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CESD)
- สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (IMPECT)
-หมายิ้มสตูดิโอ
- Protection International (PI)
- สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และ
- โครงการเกี่ยวก้อย