ป.พ.พ 420

ป.พ.พ 420

ลภัสรดา เมื่อ 29 ม.ค. 2558

อยากให้มีกฎหมาย การขับขี่มอไซที่ชัดเจน ใน ป.พ.พ. 420 การประมาท ไม่ว่า จะเป็นรถใหญ่หรือหรือเล็กควรที่จะมีข้อกำหนดชัดเจน

เช่น การที่มอเตอร์ไซขี่ตัดหน้ารถใหญ่จะเห็นได้ชัด ว่า รถใหญ่จะเป็นฝ่ายประมาทเสมอ มันควรจะชี้ชัดลงไปที่ ระยะห่าง ความเร็วรถที่วิ่งเข้ามา กี่ร้อยเมตร เช่น ถ้าขับรถระยะไกล ต่างจังหวัดที่ไม่ไช่ชุมชน รถใหญ่จะวิ่งที่ร้อย อยู่มีมอไซวิ่งมาตัดหน้าส่วนมอเตอรไซน่าจะชี้ชัด ว่า รถวิ่งมาด้วยความเร็ว การตัดสินใจของมอไซ  ถ้าเป็นรถใหญ่ชนมอไซที่เป้นแหล่งชุมชน รถใหญ่ ประมาท เพราะแหล่งชุมชนต้องลดความเร็ว และ ระัง  เป็นข้อคิดเท่านั้นนะคะ

 

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player