สถิติการเรียก, จับกุม, ปล่อยตัวบุคคล รอบอาทิตย์ที่สาม มิ.ย. 57

สถิติการเรียก, จับกุม, ปล่อยตัวบุคคล รอบอาทิตย์ที่สาม มิ.ย. 57

เมื่อ 18 มิ.ย. 2557

  

   คนที่ถูกประกาศเรียกทั้งหมด
    Number of individuals summoned
    

511 คน

คนที่ถูกประกาศเรียก ปล่อยตัวแล้วทั้งหมด*
 Number of confirmed releases of summoned individuals

276 คน 

 คนที่ถูกจับกุมทั้งหมด
Number of individuals arrested 

    181 คน

Bangkok

78 คน

North

53 คน

Northeast

35 คน

East

1 คน

Central

7 คน

South

0 คน 

Unknown

7 คน

 คนที่ถูกจับกุม ปล่อยตัวแล้วทั้งหมด*
Number of confirmed releases of arrested individual

121 คน

Bangkok

74 คน

North

43 คน

Northeast

9 คน

East

0 คน

Central

0 คน

South

0 คน

Unknown

2

 

 
  จำนวนคนที่ถูกหมายเรียก หรือจับกุม
แบ่งตามความเกี่ยวโยง
   Number of individuals summoned or arrested by affiliation
 

 รวม

   เกี่ยวโยงกับคนเสื้อแดง, นปช., พรรคเพื่อไทย
   Related to Red Shirts/UDD/Pheu Thai Party

 373 คน

 เกี่ยวโยงกับ กปปส., พรรคประชาธิปัตย์
   Related to PDRC/Democrat Party

48 คน

กรณีใช้เสรีภาพในการพูด เสรีภาพสื่อ
และเสรีภาพทางวิชาการ**
   Free speech, media and academic freedoms

158 คน

 

 

* นี่คือจำนวนเท่าที่มีรายงานยืนยันได้เท่านั้น จำนวนผู้ถูกปล่อยตัวจริงอาจมากกว่านี้
This is a number of confirmed releases only. The actual number of releases may be higher.

** จำนวนนี้นับรวม นักวิชาการ นักเขียน สื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุ คนที่ทำงานในสถานีวิทยุ นักกิจกรรม และผู้ชุมนุม
This includes academics, writers, journalists, DJs or persons working on radio stations, activists and demonstrators.
 
 

ระเบียบวิธีการศึกษา

สถิตินี้เน้นการศึกษาสองประเด็น
   (1) บุคคลที่ถูกคำสั่งเรียกให้มารายงานตัวโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทั้งในกรุงเทพมหานคร และในหน่วยทหารระดับท้องถิ่น และ
   (2) บุคคลที่ถูกจับกุมโดย คสช. ภายหลังวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

สถิตินี้รวบรวมขึ้นมาจากการออกคำสั่งเรียกบุคคลของ คสช. จากรายงานตามสื่อมวลชน และข้อมูลที่ได้จากภาคประชาชนสังคม นักข่าว พรรคการเมือง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้ผ่านการยืนยันแล้วจากหลายแหล่งเท่าที่สามารถรวบรวมได้ อย่างไรก็ตาม การรวบรวมสถิตินี้ก็ยังไม่สามารถครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดได้ เนื่องจากข้อมูลบางอย่างไม่สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาอย่างยิ่ง ข้อมูลการปล่อยตัวบุคคล การเรียกและจับกุมตัวบุคคลนอกเขตกรุงเทพฯ ซึ่งตัวเลขที่แท้จริงอาจสูงกว่านี้

สำนักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ช่วยสนับสนุนด้านเทคนิคในระเบียบวิธีการเก็บข้อมูล

 

Methodology
The statistics focuses on two main categories:
      (1) individuals summoned by the National Council for Peace and Order (NCPO) in Bangkok and local military units at the provincial level and
      (2) individuals arrested by NCPO after 22 May 2014.
 
The statistics were developed after careful reviews of the NCPO’s published orders, media reports and information provided by civil society groups, journalists, political parties and concerned individuals.
 
To the extent possible, the information has been verified through multiple sources. However, the compilation is by no means comprehensive. Due to unavailability of information, especially concerning (1) released individuals and (2) summons and arrests outside of Bangkok, actual numbers could be higher.
 
 
The Office of United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) provided technical assistance in developing the methodology.