ติดตามถ่ายทอดสด "นิิติรัฐแบบไทยๆ : เมื่อความมั่นคงและสิทธิเสรีภาพถูกคุกคาม" ที่ http://sanamluang.tv/

ติดตามถ่ายทอดสด "นิิติรัฐแบบไทยๆ : เมื่อความมั่นคงและสิทธิเสรีภาพถูกคุกคาม" ที่ http://sanamluang.tv/

เมื่อ 11 ธ.ค. 2552

เนื่องจากระบบถ่ายทอดของทีมงาน มีปัญหา
หากท่านที่ต้องการติดตามชมถ่ายทอดสด สามารถไปดูได้ที่ http://sanamluang.tv/ (ช่อง 1)
ซึ่งมาถ่ายทอดสดในงานนี้ด้วยเช่นกัน

...............

ความขัดแย้งและไม่ลงรอยกันที่สะท้อนชัดยิ่งขึ้นในสังคมการเมืองไทยตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อาจพอบอกได้ว่า คำถามถึงความหมายของคำว่า ประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และบทบาทพลเมือง ยังเป็นเรื่องที่ต้องการพื้นที่แลกเปลี่ยน เพื่อขบคิดหาทางออกและส่งเสริมบทบาทประชาชนให้มีส่วนร่วมทางในสังคมให้มากขึ้น

เว็บไซต์ iLaw.or.th ร่วมกับ เว็บไซต์ OpenThaiDemocracy.com จะจัดงานเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “นิติรัฐแบบไทยๆ : เมื่อความมั่นคงและสิทธิเสรีภาพถูกคุกคาม” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552 เวลา 13.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คุณสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://www.openthaidemocracy.com/node/65 หรือหากในวันงาน คุณไม่สามารถมาร่วมงานได้ด้วยตัวเอง สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทางเว็บไซต์

.............................................

กำหนดการงานเสวนา หัวข้อ
“นิติรัฐแบบไทยๆ : เมื่อความมั่นคงและสิทธิเสรีภาพถูกคุกคาม”
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552
ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โดย OpenThaiDemocracy.com ร่วมกับ iLaw.or.th

13.30-14.00 น.        ลงทะเบียน
14.00-14.15 น.        กล่าวเปิดการเสวนา
14.15-15.00 น.        เปิดประเด็นพูดคุย
        - แนวคิดเรื่องความไม่มั่นคงและความกลัวในบริบทสังคม การเมืองไทยร่วมสมัย                       
        โดย ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                   

        - การนิยาม “ความมั่นคง” ของรัฐ ผ่านชุดกฎหมายด้านความมั่นคงของราชอาณาจักร
        โดย รศ. สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          
        - การสร้างความมั่นคงกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพบนอินเทอร์เนต ตามหลักนิติรัฐ
        โดย อ. สาวตรี สุขศรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15.00-15.15 น.    แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถาม
15.15-15.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.30-16.30 น.    เสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “นิติรัฐแบบไทยๆ: เมื่อความมั่นคง และสิทธิเสรีภาพถูกคุกคาม”
        ร่วมเสวนาโดย
        คุณจีรนุช เปรมชัยพร ผู้อำนวยการเว็บไซต์ประชาไท
        คุณพุทธณี กางกั้น คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ*
        คุณวัชรี เผ่าเหลืองทอง กลุ่มศึกษาพลังงานทางเลือก
        คุณอดิศร เกิดมงคล ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิแรงงานข้ามชาติ
        ดำเนินรายการโดย อ. สาวตรี สุขศรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16.30 – 17.00 น.     เปิดเวทีสำหรับผู้เข้าร่วมเสวนาวิพากษ์และแสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ : *รายชื่อวิทยากรอยู่ระหว่างการติดต่อ
สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ บนเว็บไซต์ http://openthaidemocracy.com