ให้คนเลือกคำนำหน้าชื่อ นาย / นาง / นางสาว เองได้

ไม่เห็นด้วย เพราะจะทำให้เกิดความสับสนในการระบุว่าใครเป็นชายจริงหญิงแท้
30% (201 votes)
ไม่เห็นด้วย เว้นแต่มีใบรับรองแพทย์ว่าเพศที่ระบุในบัตรประชาชนไม่ตรงกับเพศที่แท้จริง
13% (87 votes)
เห็นด้วย เพราะคนมีเสรีภาพในการเลือกเพศให้ตัวเอง
45% (307 votes)
เห็นด้วย เพราะจะช่วยลดความยุ่งยากของคนที่แปลงเพศเมื่อติดต่อราชการหรือทำธุรกรรมต่างๆ
12% (80 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 675 คน

Comments

โลกช่างอยู่ยากขึ้นทุกวัน

ต่อไปก็ไม่ต้องรู้กันแล้วล่ะว่าใครชายจริงหรือหญิงแท้

หาข้อพิสูจน์ไม่ได้ เว้นแต่ต้องตรวจหาโครโมโซมใช่มั้ย

ถึงจะรู้ว่าใครเป็นชายจริง หญิงแท้

 

ปัจจุบันผู้ึคนเพศที่สามก็ไมไ่ด้รับความเสมอภาคกับคนในสังคมอยู่เเล้ว เราควรทำให้เค้าได้รับความยุติธรรมมากกว่านี้และเปิดโอกาสให้เขามีเสรีภาพในสิ่งที่พวกเขาอยากจะเป็นเพราะการที่พวกเขาเป็นเพศอะำไรก็ไม่ได้ทำร้ายหรือส่งผลเสียต่อใคร จริงไหมคะ

สำหรับในเรื่องนี้ ก็อยากจะเสนอว่า หากมีปัญหาในแบบนี้มากๆ คือปัญหาว่าทำไมถึงต้องมีการข้ามเพศกันด้วย ชายเป็นหญิง หญิงเป็นชาย แล้วทำไมจึงต้องเกิดเช่นนี้ ก่อนอื่นก็อยากให้มาดูก่อนว่าสาเหตุที่ต้องเกิดเช่นนี้นั้นคืออะไรและ อะไรที่ทำให้เกิดปัญหานี้ โดยที่สาเหตุนั้นมีอะไรบ้าง

ซึ่งหากกลับมาถามกันในเรื่องเหล่านี้แล้ว ก็อยากจะให้กลับมามองสังคมว่าเป็นอย่างไรนะครับ ปัญหาการมีงานทำนี่คือปัจจัยหรือเปล่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวจะใช่ปัญหาหรือเปล่า หรือว่าปัญหาจากความเหลื่อมล้ำที่มีในสังคมด้วยหรือเปล่า ตัวอย่างเช่นเมื่อเป็นเพศที่ตนเองเป็นแล้วจะมีปัญหามากมายเช่นมีปัญหาไม่มีงานทำหรือตกงานง่ายกว่าเป็นเพศตรงข้าม(ปัญหานี้พบมากในผู้ชาย) ปัญหาสุขภาพเช่นการเป็นมะเร็งในระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ซึ่งสู้ไปเกิดเป็นเพศตรงข้ามไม่ได้ เพราะเพศตรงข้ามนั้นเขาไม่มีระบบอวัยวะสืบพันธุ์เช่นนี้(ปัญหานี้พบมากในเพศหญิง) จะใช่ตรงจุดนี้หรือเปล่าครับที่ทำให้เกิดปัญหาที่ต้องการข้ามเพศกันเกิดขึ้นนะครับ

เห็นด้วย เพราะคนมีเสรีภาพในการเลือกที่จะให้ตัวเองเป็นอะไร และเห็นด้วยอย่างยิ่ง หากจะมีการยกเลิกคำนำหน้าชื่อไปเลย เพราะคำนำหน้าชื่อไม่ใช่สิ่งที่คนจำเป็นต้องมี