คิดว่าควรมีการจัดตั้ง องค์กรอิสระขึ้นใหม่ เพื่อป้องกันและต่อต้านการซ้อมทรมานหรือไม่

ไม่จำเป็น หน่วยงานที่มีอยู่ก็มีหน้าที่อยู่แล้ว
33% (20 votes)
ควรจัดตั้งขึ้นใหม่ หน่วยงานที่มีอยู่ไว้วางใจไม่ได้
67% (41 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 61 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

Comments

iLaw's picture

สามารถอ่านรายละเอียด ที่มาที่ไปของข้อถกเถียง ความเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐจากหน่วยงานต่างๆ องค์กรเอกชน และญาตผู้เสียหายได้ ที่นี่ http://ilaw.or.th/node/1052