Hot Issues

ทุกวันที่ 20 เมษายนของทุกปี จะเป็นที่รู้กันในหมู่ผู้ที่สนใจในเรื่องกัญชาว่า มันคือ "วันกัญชา" วันที่ผู้คนจะใช้วันออกมาเคลื่อนไหวเพื่อปลดแอกกัญชาออกจากข้อครหาเดิมๆ ว่า มันเป็น "ยาเสพติด" แต่แท้จริง คือ พืชสมุนไพร ที่จะเป็นประโยชน์ทั้งในวงการการแพทย์และสาธารณสุข ไปจนถึงการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ สำหรับประเทศไทย แม้จะมีการถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด แต่ก็ยังมีมาตรการที่เข้มงวดและจำกัดเกินกว่าจะให้ครัวเรือนหรือบุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์จากกัญชาใช้  
Pension under Emergency
พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ กำหนดสิทธิประโยชน์ให้คนที่ทำงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้นับเวลาราชการ "เป็นทวีคุณ"​ ซึ่งจะมีผลต่อการคำนวนบำเหน็จและบำนาญเมื่อเกษียณอายุ
23 มีนาคม 2565 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจะส่งผลให้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เป็นการเลือกตั้งภายใต้การบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่มีการกำหนดมาตรการจำกัดการรวมกลุ่มหรือการทำกิจกรรม
appointed mayor must resigned before declaring candidacy
ในขณะที่อนาคตในตำแหน่งพ่อเมืองของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ คนปัจจุบันที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กลับดูจะยังไม่แน่นอน ทั้งที่ดูมีท่าทีจะลงสมัครมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามสัญญาณที่จะบอกได้ว่า พล.ต.อ.อัศวินจะลงสมัครเป็นแคนดิเดตพ่อเมืองกรุงเทพมหานครต่อไปหรือไม่ คือเดทไลน์ที่ต้องลาออกภายในวันที่ 27 มีนาคม 2565 
2022 Bangkok Gubernatorial Election
ท่ามกลางการส่งสัญญาณความพร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้งของผู้ลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลากหน้าหลายตา ในท้ายที่สุดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 คณะรัฐมนตรีก็มีมติปลดล็อกให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษกลับมามีที่มาจากประชาชนอีกครั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เป็นวันเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ชวนมาทำความรู้จักกับกรุงเทพฯ และเตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้งครั้งสำคัญ
Look back in 20 years of national human right commission of Thailand
9 มีนาคม 2565 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยามหิดล จัดงานเสวนาในหัวข้อ "เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย: เราจะก้าวไปด้วยกัน" ซึ่งงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าวิจัยเพื่อทบทวนบทบาทและการทำงานในรอบ 2 ทศวรรษขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
constitution amendment draft article 272
22 ก.พ. 2565 เวลา 13.30 น. ที่รัฐสภา เกียกกาย คณะรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272  ยื่นรายชื่อประชาชนที่ร่วมเข้าชื่อเสนอ #แก้รัฐธรรมนูญ ปิดสวิตช์ ส.ว.เลือกนายกฯ จำนวน 70,500 ต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
constitution b.e. 2560 article 152
รัฐธรรมนูญ มาตรา 152 กำหนดให้ ส.ส. จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร สามารถเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติได้ เป็นหนึ่งในกลไกตรวจสอบรัฐบาล โดยไม่มีการลงมติชี้ขาดสถานะนายกฯ หรือรัฐมนตรี
11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ตัวแทนองค์กรภาคประชาชนชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีในองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลชุดนี้มาตลอด เป็นการตรวจสอบที่เรียกว่า ล้วงลูกทั้งที่เป็นอำนาจของสรรพากรและไม่ใช่อำนาจของสรรพากร
Investigation from revenue department
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564องค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา อย่างน้อย 6 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLaw) มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน (ประชาไท) ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (TLHR) สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (HRLA) และ iLaw ทยอยได้รับการแจ้งและการเข้าตรวจสอบการเงินโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร