งานเพื่อน

Handcuff
เหตุการณ์ซ้อมทรมานผู้ถูกควบคุมตัวในจังหวัดชายแดนใต้มีหลายกรณีที่เป็นที่จดจำ ล่าสุดกรณีของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ขาหยุดหายใจและมีอาการสมองบวมจากการหยุดหายใจ การค้นหาความจริงจะนำไปสู่การดำเนินการอื่นๆ ที่จะกลายเป็นฟันเฟืองในการสร้างสันติภาพที่แท้จริงได้
กป.อพช.ใต้ออกแถลงการณ์กรณีเอกชัย อิสระทะถูกชายฉกรรจ์อุ้มไปจากเวทีประชาพิจารณ์เหมืองหินปูน จังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562
พ.ร.บ.โรงงาน ปี 2562 ซึ่งถูกแก้ไขใหม่ในยุคคสช. และเห็นชอบโดยสภาแต่งตั้งอย่างสนช. กำลังจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 หรืออีกประมาณ 2 เดือนเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ จึงอยากชวนอ่าน บทความของ 'สมนึก จงมีวศิน' นักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและที่ปรึกษาด้านวิชาการ EEC Watch ที่มองว่า กฎหมายดังกล่าวอาจจะเป็นระเบิดเวลาลูกถัดไปทางสิ่งแวดล้อม 
Konsarn Community
26 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่สนธิกำลังหลายฝ่ายกว่า 50 นาย เข้าไปพื้นที่ชุมชนบ่อแก้ว จ.ชัยภูมิ เพื่อปิดหมายบังคับคดี ให้ชุมนุมออกจากพื้นที่ "สวนป่า" โดยทันที สวนทางกับมติของคณะทำงานที่เคยสรุปแล้วว่า สวนป่าคอนสารได้ปลูกสร้างทับที่ทำกินของราษฎร ให้ยกเลิกสวนป่า แล้วนำที่ดินมาจัดสรรให้กับราษฎรผู้เดือดร้อน 
SPT submit letter
เกษตรกรไร้ที่ดิน ชุนชนน้ำแดง จ.สุราษฎร์ธานี – สมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) เดินหน้ายื่นหนังสือต่อศาลกีฏา สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานสหประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกระทรวงยุติธรรม ขอให้เพื่อนได้รับสิทธิประกันตัวพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินเอกชนทิ้งร้าง
19 ก.ค. 2562 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายประชาชน 9 เรื่องต่อรัฐบาลเช่น การยกเลิกกฎหมายที่จำกัดเสรีภาพ, การกระจายอำนาจการถือครองที่ดินและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
eakapant
ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองที่ยังตึงเครียดไม่หาย และนักกิจกรรมทางการเมืองถูกดักทำร้ายร่างกาย ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช แนะนำให้เราสำรวจตัวเองว่า ยังเชื่อในทางแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธีหรือไม่ พร้อมอธิบายว่า สันติวิธีก็คล้ายกับหมอกับคนไข้ หลังจากแนะนำไปแล้วอยู่ที่จะนำไปปฏิบัติต่อหรือไม่
เครือข่ายภาคประชาสังคมกว่า 60 องค์กรออกแถลงการณ์ให้ยกเลิกนโยบาย และยุติการปฏิบัติการตามแผนการทวงคืนผืนป่า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยทันที
saithong
เกษตรกรหลายครัวเรือนเข้าบุกเบิกพื้นที่ตั้งแต่ช่วงปี 2500-2520 จนกลายเป็นหมู่บ้าน ปี 2535 มีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติไทรทองรวมเอาพื้นที่ทำเกษตรและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านเข้าไปด้วย ชาวบ้านเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาระดับนโยบายแต่ยังไม่คืบหน้า ชาวบ้านอย่างน้อย 14 คนถูกดำเนินคดี และถูกจำคุกในข้อหา "บุกรุกป่า"
right to public assembly
การรวมตัวกันเพื่อใช้เสรีภาพการชุมนุม อยู่ภายใต้พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ประชาชนที่ต้องการใช้เสรีภาพการชุมนุมท้ังผู้จัดและผู้เข้าร่วมชุมนุมควรศึกษาทำความเข้าใจทั้งข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การชุมนุมสามารถดำเนินไปได้โดยไม่มีอุปสรรค