Activities

Nothing to do
สำหรับคนที่เคยเข้าชื่อเสนอ "ปลดอาวุธคสช" ด้วยกัน เมื่อได้รับจดหมายจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ก็จะเห็นว่า จดหมายนั้นเพียงเปิดโอกาสให้คัดค้านสำหรับกรณีที่ถูกแอบอ้างชื่อเท่านั้น เพียงไม่ต้องคัดค้าน หรือไม่ต้องทำอะไรต่อ การเข้าชื่อก็สมบูรณ์
โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดเรียงความและคลิปวิดีโอว่าด้วยรัฐธรรมนูญในฝันที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการแสวงหาข้อตกลงร่วมในการอยู่ร่วมกันโดยเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและหลักประชาธิปไตย 
Twitter Training
ยุคสมัยนี้คนรุ่นใหม่หันมาใช้ชัวิตบนโลกทวิตเตอร์กันมากขึ้น ไอลอว์ชวนคนทำงานภาคประชาสังคม หรือทำงานรณรงค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มาเรียนรู้การใช้ชีวิตในโลกทวิตเตอร์ เพื่อเข้าถึงคนกลุ่มใหม่ๆ ด้วยกัน เริ่มจากการใช้งานขั้นพื้นฐานที่สุด ไปสู่เทคนิคเคล็ดลับที่หาอ่านไม่ได้จากตำรา  
Civil Space Project
ไอลอว์และศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งติดตามเก็บข้อมูลกรณีการปิดกั้นกิจกรรมมานานกว่าห้าปี ทราบดีถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นจากบรรยากาศที่ไม่มีพื้นที่สาธารณะสำหรับการแสดงความคิดเห็น จึงต้องการลงแรงร่วมกันสร้าง “Civil Space Project” เป็นพื้นที่สำหรับภาคประชาสังคมไทย และต้องการแรงสนับสนุนจากทุกคนให้เป็นจริง
Radio Program
ไอลอว์ ร่วมกับ The Momentum และสถานีวิทยุจุฬา FM101.5 จัดรายการ "พินิจเศรษฐกิจการเมือง" ออกอากาศสดทุกเช้าวันพุธทางสถานีวิทยุจุฬา เวลา 8.05-8.55 เรากำลังมองหานักจัดรายการที่มีมุมมองหลากหลาย เข้ามาเสริมทีม จึงอยากชักชวนให้สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
wrong ballots
ไอลอว์ ขอเชิญชวนประชาชนที่พอมีเวลาว่างในช่วงเย็นวันที่ 24 มีนาคม 2562 ไปสังเกตการณ์และจดบันทึกข้อมูลการนับคะแนนจากหีบเลือกตั้งที่มาจากการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในทุกเขตที่สามารถไปได้ เพื่อพยายามหาคำตอบว่า มีการแจกบัตรเลือกตั้งผิดจำนวนประมาณเท่าใด ไอลอว์ ขอเชิญชวนประชาชนที่พอมีเวลาว่างในช่วงเย็นวันที่ 24 มีนาคม 2562 ไปสังเกตการณ์และจดบันทึกข้อมูลการนับคะแนนจากหีบเลือกตั้งที่มาจากการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในทุกเขตที่สามารถไปได้ เพื่อพยายามหาคำตอบว่า มีการแจกบัตรเลือกตั้งผิดจำนวนประมาณเท่าใด
Vote62
วันเลือกตั้ง เราทำอะไรได้มากกว่าแค่กากบาท ชวนทุกคนร่วมรายงานผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการแบบ Real-time โดยประชาชนด้วยกันเอง ไม่ต้องรอหวังพึ่ง กกต. ถ่ายรูปบอร์ดคะแนนและส่งมาที่ Vote62.com หรือนั่งอยู่บ้านช่วยกรอกคะแนนก็ได้
สำหรับคนที่สนใจ หนังสือคู่มือการเลือกตั้ง รู้ก่อนกากลเกมเลือกตั้ง 62 สามารถไปรับได้  ตามสถานที่ของมหาวิทยาลัยต่อไปนี้ 
Book Store Map
สำหรับคนที่สนใจ หนังสือคู่มือการเลือกตั้ง "รู้ก่อนกากลเกมเลือกตั้ง 62" สามารถไปรับได้แล้วตามร้านหนังสืออิสระ 20 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
Election Game
การเลือกตั้งใกล้เข้ามา โดยที่ประชาชนจำนวนมากยังไม่เข้าใจกติกาใหม่การลงคะแนน และวิธีการนับจำนวนที่นั่ง ส.ส. ในสภา ไอลอว์นำเสนอกิจกรรมจำลองการเลือกตั้ง ให้ผู้จัดกิจกรรมนำไปใช้จัดกิจกรรมในกลุ่มของตัวเองได้ เพื่อกระจายความรู้ความเข้าใจให้มากขึ้นก่อนถึงวันเลือกตั้ง