Activities

ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนแถลงข่าวในหัวข้อ “หยุดใช้อำนาจนอกกฎหมาย หยุดใช้ความรุนแรง และหยุดใช้การดำเนินคดีที่ไม่เป็นธรรม” เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนในการยับยั้งการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และหยุดวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิดของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเรียกร้องมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการดูแลการชุมนุม
สำหรับคนที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมา ต้องส่งหนังสือแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 27 ธ.ค. 63  
Volunteer needed
20 ธันวาคม ไปเลือกตั้ง อบจ. ปิดหีบแล้ว ชวนทุกคนติดตามสังเกตการณ์กระบวนการเปิดหีบเพื่อนับคะแนน การขานและขีดคะแนนโดยกรรมการประจำหน่วย และเมื่อแต่ละหน่วยนับคะแนนเสร็จแล้ว ขอแรงทุกคนเป็นอาสาสมัครรวมคะแนนโดยประชาชนเอง
การออกกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆจำนวนมากถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมหรือจำกัดการหาเสียงเลือกตั้ง อบจ. ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค.63 ทำให้บรรยากาศการแข่งขันหาเสียงเลือกตั้งในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศไม่คึกคักเหมือนครั้งที่ผ่านๆมา   
รวมบทสัมภาษณ์ของคนที่เคย ‘Vote Yes’ ทั้งกับร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วง เมื่อปี 2559 แล้ว ‘คิดใหม่’ ในปี 2563 ว่า #รัฐธรรมนูญ ฉบับ คสช. ต้องแก้ไข ที่ร่วมให้ข้อมูล เพื่อส่งเสียงใหม่ ไม่ให้เขาเอาเสียงไปอ้างใช้ได้อีกต่อไป
Speech Traning
จะต้องขึ้นปราศรัยแล้ว แต่ยังไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลของเรื่องที่พูด! เชิญชวนคนจัดกิจกรรมและนักปราศรัยหน้าใหม่ หากสนใจอยากเติมข้อมูลให้การปราศรัยหนักแน่น ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ชักจูงใจคนฟังได้ และจบภายในเวลากระชับ มาเรียนรู้กับเราหนึ่งวันเต็ม!
Leaflet Cover
ไอลอว์ผลิตใบปลิวนำเสนอทางออกและขั้นตอนแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ที่สามารถทำได้ตามระบบที่มีอยู่ภายในระยะเวลาอันสั้น ให้ผู้สนใจและเห็นด้วยนำไปพิมพ์แจกต่อเองได้ หรือติดต่อขอรับเอกสารที่พิมพ์แล้วเพื่อนำไปแจกต่อเองได้
วันนี้ (22 ตุลาคม 2563) ที่ศาลแพ่ง ห้องพิจารณาคดีที่ 410 ศาลมีคำสั่งในคดีที่นิสิต นักศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน 6 คน พร้อมด้วยเครือข่ายทนายความสิทธิมนุษยชน เป็นโจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง รวมทั้งประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และยื่นขอคุ้มครองชั่วคราวพร้อมทั้งขอไต่สวนฉุกเฉิน 
วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) เวลาประมาณ 10.30 น. นิสิต นักศึกษาจำนวน 6 คน พร้อมด้วยเครือข่ายทนายความสิทธิมนุษยชน ได้เดินทางไปยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง รัชดา เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง รวมทั้งประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และยื่นขอคุ้มครองชั่วคราวพร้อมทั้งขอไต่สวนฉุกเฉิน
เมื่อวานนี้ (1 ต.ค.63) สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) ได้จัดงานเสวนาเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญ มีผู้เข้าร่วม 4 คน ได้แก่ ไพบูลย์ นิติตะวัน, รังสิมันต์ โรม , รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และยิ่งชีพ อัชฌานนท์