ดาวน์โหลดแบนเนอร์

แบนเนอร์เว็บ

เลือกแบนเนอร์ที่ต้องการ copy code html ในกล่องไปวางไว้ในเว็บไซต์ของท่านได้เลยค่ะ

  • ป้ายแบบที่ 1 - ขนาด 468×60 พิกเซล
  • ป้ายแบบที่ 2 - ขนาด 468×60 พิกเซล
  • ป้ายแบบที่ 3 - ขนาด 468×60 พิกเซล
  • ป้ายแบบที่ 4 - ขนาด 180×150 พิกเซล
  • ป้ายแบบที่ 5 - ขนาด 180×150 พิกเซล
  • ป้ายแบบที่ 6 - ขนาด 125×125 พิกเซล
  • ป้ายแบบที่ 7 - ขนาด 234×60 พิกเซล
  • ป้ายแบบที่ 8 - ขนาด 88×31 พิกเซล