เกาะกระแส

*ลด* ภาษีบุคคลและนิติบุคคลที่ถูกน้ำท่วม

เห็นด้วย
78% (112 votes)
ไม่เห็นด้วย
22% (32 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 144 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

*เก็บเพิ่ม* ภาษีเงินได้บุคคลและนิติบุคคลไม่ถูกน้ำท่วม

เห็นด้วย
33% (42 votes)
ไม่เห็นด้วย
67% (85 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 127 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

ทำอย่างไรระบบขนส่งมวลชนไทยจึงจะพัฒนา?

จัดตั้งองค์กรอิสระ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
53% (9 votes)
ร้องเรียนผ่านสื่อประเภทต่างๆ
0% (0 votes)
จัดกิจกรรม สายรถเมล์ดีเด่น เป็นกำลังใจให้ พนง.
0% (0 votes)
สนง.ใหญ่ ขสมก. น่าจะมีบทบาทมากกว่านี้
29% (5 votes)
เฉยๆ เถอะ เรียกร้อง ร้องเรียน ไปก็เท่านั้นแหละ
12% (2 votes)
อื่นๆ (ระบุในคอมเมนท์)
6% (1 vote)
คนโหวตทั้งหมด: 17 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

คุณคิดว่าเหตุผลอะไรเด็ก 7 ขวบต้องไปทำบัตรประชาชน (เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

เพื่อที่จะได้เข้าร้าน Games Online ได้สะดวก
13% (22 votes)
เพื่อหาทางคอรัปชั่นเงินค่าบัตร Smart Card เข้ากระเป๋าบางคน
44% (73 votes)
เพื่อที่จะอนุรักษ์ให้คนรุ่นเก่าถือบัตรเหลืองต่อไป (ไปทีไรหมดทุกที)
8% (13 votes)
เพื่อที่จะสร้างผลงานให้โลกจารึกซักครั้งก่อนหมดสมัย (Thailand Only)
28% (46 votes)
อื่นๆ (ระบุในคอมเมนท์)
8% (13 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 167 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

ยอมให้น้ำท่วมกรุงเทพมหานครได้ไหม

ยอมได้ ต้องแบกรับเท่าๆกัน
50% (69 votes)
ยอมไม่ได้ เป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญ ต้องปกป้อง
7% (9 votes)
ยอมไม่ได้ เป็นเขตที่อยู่อาศัย ประชากรหนาแน่นที่สุด
1% (1 vote)
ยอมไม่ได้ จะได้ยังมีคนที่สามารถช่วยเหลือพื้นที่อื่นได้
4% (6 votes)
ไม่อยากให้ท่วม แต่ถ้าสุดวิสัย ก็ต้องให้ท่วมน้อยที่สุด
38% (52 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 137 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

ถ้าคุณเลือกได้คุณจะเลือกใครเป็นนายกแก้ปัญหาน้ำท่วมในปัจจุบัน

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
27% (201 votes)
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
15% (110 votes)
ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์
2% (18 votes)
ทักษิณ ชินวัตร
50% (373 votes)
เปรม ติณสูลานนท์
1% (11 votes)
ชาติชาย ชุณหะวัณ
1% (4 votes)
สฤษดิ์ ธนะรัชต์
1% (7 votes)
อื่นๆ (ระบุในคอมเม้นต์ได้)
2% (17 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 741 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

คุณเชื่อหรือไม่ 22 ธันวาคม 2012 จะเป็นวันสิ้นโลกตามคำพยากรณ์โบราณ ?

เชื่อ เพราะเป็นคำทำนายตั้งแต่ยุคโบราณ ซึ่งน่าจะมีความน่าเชื่อถือ
0% (0 votes)
ไม่เชื่อ เพราะตอนนี้ โลกก็ยังไม่เกิดวิกฤติการณ์ถึงขั้นนั้น
0% (0 votes)
เชื่อ เพราะภูเขาน้ำแข็งละลายมากแล้ว และภัยพิบัติน้ำท่วมปีนี้ แรงกว่าในอดีต
0% (0 votes)
ไม่เชื่อ เพราะถึงจะเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ แต่มนุษย์ก็ยังจะสามารถดำรงชีพอยู่ได้
0% (0 votes)
เชื่อ 50% ไม่เชื่อ 50% ต้องรอดูกันต่อไป
0% (0 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 0 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

เห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีการเปิดบ่อนคาสิโนในเมืองไทย

ไม่เห็นด้วย เป็นการส่งเสริมการพนันซึ่งเป็นอบายมุข ขัดกับศีลธรรม
8% (14 votes)
ไม่เห็นด้วย อาจสร้างปัญหาสังคมหลายอย่างตามมา
16% (29 votes)
ไม่เห็นด้วย แม้จะมีบ่อนถูกกฎหมาย แต่ก็แก้ปัญหาบ่อนผิดกฎหมายไม่ได้อยู่ดี
9% (15 votes)
เห็นด้วย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ดึงดูดนักท่องเที่ยว
10% (18 votes)
เห็นด้วย หารายได้เข้ารัฐ ดีกว่ากระจายอยู่ตามเจ้ามือรายย่อย
45% (79 votes)
เห็นด้วย จะแก้ปัญหาเรื่องการพนันผิดกฏหมายได้
10% (17 votes)
ไม่แน่ใจ ยังไม่มีความเห็นต่อเรื่องนี้
2% (4 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 176 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

คิดว่า การติดกล้อง CCTV ปลอมเป็นผลดีหรือไม่

ไม่เป็นผลดี เพราะกล้องปลอมไม่มีประโยชน์อะไร เสียเปล่า
39% (61 votes)
ไม่เป็นผลดี เพราะกทม.หาเรื่องคอรัปชั่นเอาดื้อๆ
41% (64 votes)
เป็นผลดี เพราะประหยัดงบ ช่วยให้ปลอดภัยขึ้น แต่ควรตรงไปตรงมา
20% (32 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 157 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

คิดว่าควรให้เจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจดักฟังโทรศัพท์ของประชาชนได้หรือไม่

ได้ เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐทำตามหน้าที่ซึ่งย่อมเป็นประโยชน์แก่ประเทศ
1% (1 vote)
ได้ แต่ต้องมีหมายศาล เช่นเดียวกับหมายจับ หมายค้น
22% (38 votes)
ได้ เฉพาะในคดีพิเศษ เช่น ป้องกันการก่อการร้าย หรือเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
22% (39 votes)
ได้ เฉพาะในภาวะสงคราม หรือช่วงที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน
7% (12 votes)
ได้ แต่ต้องมีข้อจำกัด คือ........ (โปรดระบุในคอมเม้นต์)
6% (10 votes)
ไม่ได้ในทุกกรณี
43% (74 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 174 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว