เรื่องที่คุณน่าจะอยากรู้

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • คุณต้องสมัครสมาชิกและลงทะเบียนเพื่อใช้งานในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนมีเพียงชื่อผู้ใช้ (นามแฝง) และอีเมลที่คุณใช้งานอยู่
  • เพื่อความสนุกสนานและเปิดเผยตัวตนที่ในแบบที่คุณต้องการให้คนอื่นรู้จักนั้น เมื่อลงทะเบียนแล้ว คุณสามารถเติมรูปแทนตัวคุณ หรืออาจเลือกรูปภาพที่มีอยู่ในระบบ คุณยังสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดส่วนตัวของคุณ ซึ่งทางเว็บไซต์มีคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องลักษณะสังคมที่คุณใช้ชีวิตอยู่ ภูมิภาคที่อาศัย และเหตุการณ์ร่วมสมัยที่ประสบ นอกจากนี้คุณสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ได้ตามที่ต้องการ
  • เมื่อลงทะเบียนแล้ว ทีมงานขออนุญาตแจ้งข่าวคราวของเว็บไซต์โดยส่งไปยังอีเมลของท่านเป็นครั้งคราว หากท่านไม่ต้องการ หรือเห็นเป็นการรบกวน สามารถแจ้งกลับมาว่า "ไม่ต้องการรับข่าวสารอีก"
  • ความเห็นและร่างกฎหมายที่ปรากฎใน คิด - สร้าง - เซ็น ถือเป็นงานสาธารณะสมบัติ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

ทางเลือกในการเล่นเว็บ

  • เมื่อลงทะเบียนแล้ว คุณจะสามารถตั้งประเด็นใน "คิด" ได้ สามารถโพสต์ความเห็นได้ในท้ายข้อเขียนของผู้อื่น และสามารถลงคะแนนให้ความเห็นทั้งใน "คิด" และใน "เกาะกระแส" รวมไปถึงสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่จะตามมา
  • คุณสามารถแก้ไขข้อความของคุณเองหลังจากที่โพสไปแล้ว โดยระบบจะแสดงเวลาการแก้ไขข้อมูลล่าสุดเอาไว้

ความช่วยเหลือ

  • กรณีมีข้อสงสัยใดๆ คุณสามารถติดต่อทีมงานได้ที่อีเมล [email protected]
  • ขณะเดียวกัน ทางทีมงานก็ต้องการความช่วยเหลือจากคุณ หากพบข้อความใดที่เป็นการละเมิดผู้อื่น หรือเห็นว่าสุ่มเสี่ยงผิดต่อกฎหมาย กรุณาช่วยเหลือเราด้วยการคัดลอกลิงก์พร้อมระบุข้อความน่าสงสัย ส่งมายังอีเมล [email protected]