Articles

Parliament cannot work
นับตั้งแต่เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาตั้งแต่ปี 2562 มีเหตุการณ์สภาล่มเกิดขึ้นรวมกัน อย่างน้อย 18 ครั้ง โดยจากสถิติการเข้าประชุมสภาสะท้อนว่า ฝ่ายรัฐบาลซึ่งไปด้วยไปด้วยพรรครัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งไม่สามารถรักษาองค์ประชุมได้ อีกทั้ง ในช่วงหลังฝ่ายรัฐบาลพยายามใช้เหตุการณ์สภาล่มเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตนเอง
ืno-confidence vote results analyst
23 ก.ค. 2565 ผลการลงมติเป็นไปตามคาดคือรมต.ทั้ง 11 คน รอดจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ อย่างไรก็ดี ผลของการอภิปรายยังทำให้เห็นความขัดแย้งไม่เป็นเอกภาพของพรรคร่วมรัฐบาล รวมทั้งความแตกแยกภายในของแต่ละพรรค
ืno-confidence debate
19-22 กรกฎาคม 2565 สภาผู้แทนราษฎรมี #อภิปรายไม่ไว้วางใจ รมต. 11 คน และลงมติวันที่ 23 พรรคฝ่ายค้านแบ่งการอภิปรายสองวันแรกเป็นการอภิปรายพรรคร่วมรัฐบาลที่ถูกมองว่า "นั่งร้าน" ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ และสองวันสุดท้าย เป็นการล็อกเป้าไปที่กลุ่ม 3 ป. โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์
Phicharn Chaowapatanawong
พิจารณ์ยืนยันว่าเหยื่อเพกาซัส 35 คนในไทยไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย พวกเขามีเพียงแค่ปากและปากกามีเพียงแค่ความหวังดี มีความคิดความอ่านที่อยากเห็นประเทศไทยไปได้ไกลกว่านี้และกระบวนการสอดแนมในครั้งนี้คือการจัดการกับผู้ที่เป็นภัยความมั่นคงของพล.อ.ประยุทธ์ 
If MP no Confident Prayut
การลงมติ “ไม่ไว้วางใจ” นายกฯ นั้นมีความพิเศษกว่ากรณีของรมต. ถ้านายกฯ ถูก “ไม่ไว้วางใจ” จะส่งผลให้ ครม.พ้นจากตำแหน่งด้วยทุกคน หลังจากนั้นให้รัฐสภาเลือกนายกฯ ได้ทั้งจากคนในบัญชีแคนดิเดตนายกฯ และจากนายกฯ คนนอก
pravit's 5 post
ที่ผ่านมา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นับว่าเป็นผู้กว้างขวางทางการเมืองนับตั้งแต่การดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชากองทัพบก ในปี 2547 หลังจากนั้น พล.อ.ประวิตร ก็สั่งสมบารมีขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งหลังการรัฐประหารในปี 2557 ก็กลายเป็น “พี่ใหญ่สายคอนเนคชัน” ชวนย้อนดูการดำรงตำแหน่งที่มีอิทธิพลทางการเมืองสำคัญๆ หลายตำแหน่ง
no-confidence motion
ในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งไหนเลยที่เสียงส่วนใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎรจะเอารัฐมนตรีออกจากตำแหน่งหรือนำไปสู่การเปลี่ยนรัฐบาลได้ แต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจในแต่ละครั้งก็นำไปสู่ผลลัพธ์ที่สร้างแรงกดดันให้รัฐบาลได้อย่างน้อย 3 ด้าน
cosmetic law
พ.ร.บ.เครื่องสำอาง จึงกำหนดหลายมาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ใช้เครื่องสำอางเอาไว้หลายประเด็นเพื่อประกันสิทธิผู้บริโภค ชวนดูกันว่ามีข้อกฎหมายใดเกี่ยวกับเครื่องสำอางเรื่องใดบ้าง ที่ผู้ใช้เครื่องสำอางควรรู้
จากการตรวจสอบการทำงานของ ส.ว. ผู้นำเหล่าทัพ ในสมัยการประชุมสามัญครั้งที่ 2 ปีที่ 3 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565 พบว่า บรรดาผู้นำเหล่าทัพไม่ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อลงมติจำนวนมาก กล่าวคือ มีการเข้าร่วมการประชุมเพื่อลงมติไม่ถึง 7% ทั้งที่บรรดา ส.ว. ผู้นำเหล่าทัพ ต่างได้รับค่าตอบแทนทั้งจากสภาและกองทัพ รวมแล้วไม่น้อยกว่าสองแสนบาทต่อเดือน
Senator's ethical standards
แม้ว่าประธานวุฒิสภาได้ออกจะมาให้สัมภาษณ์ปฏิเสธว่าการแต่งตั้งเครือญาตินั้นไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายหรือจริยธรรม  อย่างไรก็ดี ในการทำงานของ ส.ว. ยังต้องปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีการห้ามไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวของสมาชิกขัดกับผลประโยชน์ส่วนรวมด้วย