Articles

draftee's election
การเกณฑ์ทหารจะส่งผลต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 หรือไม่? อาจเป็นคำถามสำคัญของชายไทยหลายคน เนื่องจากการเข้าค่ายเป็นทหารจะเกิดขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งพอดี ชวนดูคำตอบจาก กกต.ได้ที่นี่ 
non-Member of Parliament Prime minister
จากการเปิดรับสมัครรายชื่อแคนดิเดตนายกฯ ของบรรดาพรรคการเมืองในช่วงการรับสมัครระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2566 มีทั้งรายชื่อแคนดิเดตนายกฯ ที่ลงสมัคร ส.ส. และไม่ลงสมัคร ส.ส. ลองมาสำรวจกันว่าพรรคไหนส่งใครบ้างและมีคนไหนลงสมัคร ส.ส. บ้าง
an error on election in advance
จากการตรวจสอบพบว่า เว็บไซต์มีปัญหาการเข้าถึงตั้งแต่ช่วงหัวค่ำ และเมื่อใกล้เวลาปิดลงทะเบียน ก่อนเที่ยงคืนประมาณสิบนาที เว็บไซต์กลับมาใช้ได้อีกครั้ง ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาทางระบบในครั้งนี้จึงอาจทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่อาจไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้
voting from abroad
สำหรับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร วันเวลา สถานที่ และช่องทางการใช้สิทธิจะแตกต่างกันไปแล้วแต่สถานเอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่แต่ละแห่งจะกำหนด ดังนั้นจึงต้องตรวจเช็คก่อนไปใช้สิทธิให้ดีเพื่อไม่ให้ผิดพลาด
การเลือกตั้ง 2566 มาตรา 112 กลายเป็นประเด็นที่ถูกนำมาถกเถียงอย่างเปิดเผยบนเวทีดีเบทหลายเวที รวมถึงถูกนำไปบรรจุในนโยบายของพรรคการเมือง ข้อเสนอของพรรคการเมืองเช่น การแก้ไขมาตรา 112 ให้มีอัตราส่วนโทษที่เหมาะสมและวางหลักยกเว้นการรับผิด
ballot
กรณีการใช้บัตรโหลสร้างความสับสนให้กับประชาชน หาก กกต. อยากจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ก็สามารถแก้ไขบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมได้ เช่น ชื่อนามสกุลของผู้สมัคร พรรคการเมืองที่สังกัด เพราะมีกฎหมายและระเบียบที่เปิดช่องไว้
obstruction people who go to vote is illegal
การขัดขวางผู้อื่นไม่ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จนไปใช้สิทธิไม่ได้หรือไม่ทันเวลา มีโทษหนักปรับ-จำคุก และตัดสิทธิเลือกตั้งถึง 10 ปี นอกจากนี้  กรณีนายจ้างที่กระทำการขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความสะดวกพอสมควรแก่ลูกจ้างในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก็มีโทษเช่นกัน
People's Participation Election 2023
การเลือกตั้ง'66 วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ภายใต้โครงสร้างอำนาจเดิมของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่มุ่งสืบทอดอำนาจให้คสช. มาพร้อมระบบเลือกตั้งใหม่ กติกาใหม่มากมาย กลไกการสืบทอดอำนาจที่มีอยู่ยังอาจเคลื่อนไหวเพื่อแทรกแซงการเลือกตั้งให้เกิดความ "ไม่ปกติ" ขึ้นได้ประชาชนจึงอาจต้องช่วยกันทำมากกว่าแค่การไปออกเสียงหนึ่งเสียงของตัวเอง
who get advantage with new constituencies
ประเด็นของการแบ่งเขตเลือกตั้งที่สลับซับซ้อนเกิดจาก กกต.กำหนด ผลต่างจากจำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อ ส.ส.หนึ่งคนของแต่ละเขต ต้องไม่ต่างกันเกิน 10% โดยเฉพาะในพื้นที่ 33 เขต ของกรุงเทพมหานคร ที่การแบ่งเขตเลือกตั้งครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา
Human rights agenda
ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม 16 องค์กรนำโดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และกรีนพีซ ประเทศไทย ร่วมจัดเวที “เลือกตั้ง: ฟังเสียงนโยบายจากภาคประชาสังคม (Civil Society’s Agenda for the 2023 Thailand Election)”