Articles

demon
จาก 16 กรกฎา 49 ถึง 16 กรกฎา 53 บทเรียน 5 ปีของกฎหมายพิเศษ สิ่งที่ชัดเจนคือ การใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการแก้ปัญหาความรุนแรงได้เลย
seminar
พบวิทยุชุมชน 86แห่งในอีสานและเชียงใหม่ถูกขึ้นแบล็คลิสต์ศอฉ. หัวหน้าสถานีและผู้จัดรายการถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีรวม 35 ราย เผยเจอคุกคามทุกรูปแบบทั้งบุกยึด คำสั่งเตือน ขอความร่วมมือ และเรียกพบ ส่งผลบรรยากาศเซ็นเซอร์ตัวเอง
torture
ศูนย์ทนายความมุสลิมชี้ ทางการต้องยกมาตรฐานการทำงานของเจ้าหน้าที่ระดับล่าง พร้อมทั้งให้มีระบบตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหาการซ้อมทรมารรีดเอาคำสารภาพ ซึ่งใช้ไม่ได้ผลในชั้นศาล แต่รังแต่จะถ่างช่องว่างระหว่างรัฐกับชาวบ้านให้กว้างขึ้น  
คปส.ร่วมกับวิทยุชุมชนและกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และหยุดคุกคามและแทรกแซงสื่อ
ก็อกน้ำ
รัฐบาลอาศัยอำนาจตามพรก.ฉุกเฉิน สั่งการให้ทหารปิดล้อมพื้นที่การชุมนุม สั่งตัดกระแสไฟฟ้า น้ำประปา ตัดสัญญาณโทรศัพท์ สั่งหยุดการขนส่งมวลชนทั้งรถไฟฟ้า รถใต้ดิน เรือ  ห้ามนำอาหาร น้ำ อุปกรณ์ใดๆเข้าไปให้แก่ผู้ชุมนุม และตัดท่อน้ำเลี้ยงห้ามทำธุรกรรมทางการเงิน แท้ที่จริงแล้วพรก.ฉุกเฉินให้อำนาจเหล่านี้ไว้หรือไม่
capo
หลากมุมมองต่อการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงจากการชุมนุมทางการเมือง เหตุผลที่ทำให้ต้องประกาศมีน้ำหนักเพียงพอไหม? ผลกระทบจากการประกาศมีอะไรบ้าง? บทเรียนที่ประชาชนได้รับ และจะแก้ปัญหาระยะยาวอย่างไร? 
น่าเศร้าใจที่สุดกับวิธีคิดของสังคมที่เชื่อว่า หากต้องการเห็นสิ่งใดเกิดขึ้น ก็ต้องหากฎหมายใหม่ๆ มาใช้ และกฎหมายจะทำให้งานนั้นๆ สำเร็จได้ โดยไม่คำนึงถึงสภาพปัญหาตามความเป็นจริง กับความรู้สึกนึกคิดของผู้คนที่เกี่ยวข้อง ไม่คำนึงว่ากฎหมายแต่ละฉบับมีผลเป็นการทั่วไปกับทุกคนที่ทั้งเกี่ยวและไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น
เปิดโอกาสเพิ่มสำหรับผู้พลาดข่าวสาร หรือเขียนงานกันไม่ทัน ใครอายุไม่เกิน 25 มี "กฎหมายที่ฝันอยากเห็น" เราต่อเวลาให้
surveillance
“สอดส่องออนไลน์: ใครสุ่ม ใครเสี่ยง?” ห้อง LT1 คณะนิติศาสตร์ มธ.(ท่าพระจันทร์) วันที่ 16 ก.พ.53 เวลา 13 น. ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย
wingwing
สังคมออกแบบได้ ชวนคุณคุณที่อายุไม่เกิน 25 ปี ร่วมประกวดการเขียนกฎหมายที่ฝันอยากเห็น ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะได้ขึ้นเวทีในงาน "ID Change: ตลาดนัดกฎหมายประชาชน" เพื่อให้กรรมการและมหาชนร่วมตัดสิน! ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท