Articles

Statement Vote 66
การเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งนอกเขตเลือกตั้งและในเขตเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนตื่นตัวออกมาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ากว่า 2.2 ล้านคน  บรรยากาศในวันเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนออกมาใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ในการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
advance election ballot counting
ใครรู้สึกโมโหกับการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมา เราอยากชวนคุณไปช่วยสังเกตการณ์การนับคะแนนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566
ECT allows taking picture at polling booth
เลขาฯ กกต. และรองเลขาฯ กกต. ยืนยัน ประชาชนและผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งทุกคน สามารถถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอการนับคะแนนหรือกระดานรวมคะแนนได้ หากไม่ขัดขวางการทำงานของ จนท. 
ready to election
14 พฤษภาคม 2566 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศจะได้เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่หน่วยเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งที่ตนเองมีสิทธิ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. เช็คขั้นตอนได้เลย ไปเลือกตั้งต้องทำอะไรบ้าง
history of dissolve the parliament in Thailand
“การยุบสภา”  เป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐบาลในการถ่วงดุลอำนาจกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้พ้นวาระก่อนครบกำหนด แต่การยุบสภาบางครั้งจุดประสงค์ที่แท้จริงอาจไม่ใช่การคืนอำนาจให้ประชาชน แต่อาจแฝงเล่ห์กลเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบทางการเมืองบางอย่าง
ECT granted immunity
ในการจัดการ #เลือกตั้ง66 ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 23 กำหนดข้อ "ยกเว้นความผิด" ในกับ กกต. ในทุกระดับ  "หากได้กระทําโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง"
pre-election mistakes
ผลลัพธ์ลูกโซ่จากการทำงานไม่ได้มาตรฐาน ไปจนถึงข้อครหาว่ามีการส่อทุจริตผลการเลือกตั้งครั้งนี้นำไปสู่อะไรได้บ้าง เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องเตรียมรับมือ เนื่องจากจะส่งผลต่อประเทศไทยหลังการเลือกตั้งและยาวนานไปอีกสี่ปี 
The Watcher
8 พฤษภาคม 2566 ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการ The Watcher จัดงานแถลงข่าวความคืบหน้าในการรายงานผลการเลือกตั้งของสื่อมวลชนในวันเลือกตั้งทั่วไป
election problems
จากการรวมรวมช้อมูลปัญหา #เลือกตั้งล่วงหน้า  พบว่า ปัญหาหลักคือเรื่องการเขตเลือกตั้งหน้าซองใส่บัตรเลือกตั้งผิดเช่น ที่ศาลากลางชลบุรี สำนักงานเขตบางเขนและมหาวิทยาลัยรามคำแหง  และปัญหาอื่นๆ เช่น การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วแต่ถึงวันจริงไม่มีชื่อ ข้อมูลผู้สมัครและพรรคไม่ครบหรือสร้างความสับสน ปิดผนึกซองไม่ถูกต้อง
election abscausess
ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เลือกตั้งล่วงหน้า หรือเลือกตั้งวันจริง 14 พ.ค. จะต้องแจ้งเหตุไปไม่ใช้สิทธิด้วย ไม่เช่นนั้นจะเสียสิทธิบางประการ เป็นเวลาสองปีนับแต่วันที่เลือกตั้ง