Articles

Senator abstain
 การ “งดออกเสียง” ของ ส.ว. ในการเลือกนายกรัฐมนตรีอาจจะดูเหมือนเป็นทางออกเพื่อการ "ปิดสวิชต์" ตัวเอง แต่ในความจริงแล้ว การงดออกเสียงจะทำให้ไม่มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนใด ได้เสียงถึง 376 เสียง และจะเป็นการ “วีโต้” ให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคที่ได้ ส.ส. เสียงข้างมาก ไม่อาจขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได
election guidebook
ทำความเข้าใจระบบเลือกตั้งใหม่ที่จะใช้ในการเลือกตั้ง 2566 ประมวลการทำงานของส.ส.ในสภาชุด62-66 และปัญหาอุปสรรคที่รออยู่หลังการเลือกตั้งอย่างง่ายๆด้วยคู่มือเลือกตั้ง 66 “เรียนรู้จากอดีต กาเพื่ออนาคต”
candidate restrictions
ฤดูกาลหาเสียงปี 66 กำลังเข้มข้นภายใต้กฎเกณฑ์ของกกต.ที่เข้มงวด มาช่วยกันทบทวนเช็คลิสต์แนวปฏิบัติของผู้สมัคร ส.ส. ว่าในการหาเสียงเลือกตั้ง อะไรที่ผู้สมัครและพรรคการเมืองทำได้อย่างปลอดภัย แล้วอะไรที่ทำให้โดนโทษหนักถึงยุบพรรค  
เสวนาในหัวข้อบทเรียนจากท้องถนน: พรรคการเมืองกับนโยบายเสรีภาพการชุมนุม มีการเชิญชวนพรรคการเมืองมาร่วมพูดคุยถึงประเด็นด้านเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน และนโยบายเกี่ยวกับการชุมนุมที่แต่ละพรรคตั้งใจนำเสนอ
ในการเลือกตั้งลำพังสายตาของกกต.คงไม่กว้างขวางพอที่จะตรวจสอบการทุจริตได้ทั่วประเทศ จึงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากประชาชนในการให้ข้อมูลเพื่อติดตามการทุจริตเลือกตั้งได้อย่างทันท่วงที โดยกำหนดระเบียบให้สินบนนำจับแก่ประชาชนที่ให้ข้อมูลสำคัญอันนำไปสู่การจับโกงเลือกตั้งได้
Marginal Districts in 2019 election
ชวนดู 5 เขตเลือกตั้งที่สูสีที่สุดในการเลือกตั้งทั่วไป 2562 ซึ่งหลายหน่วยคะแนนห่างกันเพียงหลักหน่วยถึงร้อยกว่า ๆ เท่านั้น ถ้าคนออกไปเลือกตั้งมากขึ้นหรือเปลี่ยนใจเพียงหยิบมือ ก็อาจเปลี่ยนผลการเลือกตั้งได้ทันที
public hearing for election constituency
หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ โดยใช้จำนวนราษฎรที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น กกต. แต่ละจังหวัดจึงเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนว่าโมเดลแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดว่าควรแบ่งเขตแบบไหน? หมดเขตภายใน 13 มีนาคม 2566
Election Commission's problem
เบื้องหลังการรายงานคะแนนเลือกตั้ง 62 หลังปิดหีบแล้วนับคะแนนเสร็จ จนผลรวมมาถึงสายตาของประชาชนได้ มีอะไรเกิดขึ้นมากมายให้งงงวย และถ้าได้รู้อาจจะต้องช็อก!!
First Three Steps Back to Democracy
แม้ปัจจุบันกติกาทางการเมืองจะยังไม่ปกติ แต่เราก็สามารถสร้างการเมืองที่ชอบธรรมและเป็นที่ยอมรับของประชาชนได้ โดยเริ่มจากการมีรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่มีที่มาและคุณสมบัติตามครรลองประชาธิปไตย เพื่อก้าวแรกในการพาประเทศไทยกลับสู่ “ประชาธิปไตยเต็มใบ” ผ่านสามข้อเสนอต่อไปนี้
Open Data Day
4 มีนาคม 2566 เนื่องในวันเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ WeVis จัดงาน “Open Data Day 2023 - Open Data การเมืองไทย” ภายในงานประกอบไปด้วยสองวงเสวนาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะโดยเฉพาะในการเลือกตั้งทั่วไป 2566 จากตัวแทนพรรคการเมือง สื่อมวลชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคม