Articles

8years
แม้ว่าในทางกฎหมาย คสช. จะสิ้นสภาพไปแล้ว แต่คนของคณะรัฐประหารก็ยังคงอยู่ในอำนาจเช่นเดิม และ "มรดก" ที่ คสช. ทิ้งไว้ในระบบกฎหมายอีกมากมาย นับจนถึงปี 2565 อำนาจในการปกครองประเทศก็ยังไม่ได้อยู่ในมือประชาชน และการใช้อำนาจรัฐก็ยังมีลักษณะกับระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา 
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นอกจากกรุงเทพมหานครจะมีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาของท้องถิ่นของตัวเองแล้ว เมืองพัทยาก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะได้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยา หลังไม่มีการเลือกตั้งมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี โดยเมืองพัทยาถูกเรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเช่นเดียวกับกรุงเทพ และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเงินงบประมาณมากเป็นอันดับที่สาม เมื่อเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ทั่วประเทศ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
Krung Thep Fiscal 2561-2565
ก่อนจะเข้าคูหาในวันที่ 22 พ.ค. 2565  ใช้สิทธิออกเสียงเลือกผู้ว่าฯ และส.ก. ชุดใหม่มาพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณถัดไป ชวนย้อนดูการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานครห้าปีงบประมาณที่เกิดจากการจัดสรรงบของผู้ว่าฯ และส.ก. ที่ประชาชนไม่ได้เลือก
Senator Money
รวมจำนวนเงินงบประมาณในช่วงเวลาสามปีที่ต้องจ่ายเป็นค่าตอบแทน ส.ว. และตำแหน่งสนับสนุนการทำงานของ ส.ว. อย่างน้อย 2,230,569,000 บา ในช่วงเวลานี้ผ่านร่างพระราชบัญญัติได้ 35 ฉบับ เท่ากับค่าใช้จ่ายตอบแทน ส.ว. ด้านการพิจารณากฎหมายตกอยู่ที่ ฉบับละ 63,730,542 บาท           
12 years of Bangkok under Democrat Party and NCPO
คนเมืองหลวงไม่ได้เลือกตั้งท้องถิ่นของตนเองเป็นเวลากว่า 9 ปี จุดเริ่มต้นของการตัดสิทธิเลือกตั้งเกิดขึ้นเมื่อมีการรัฐประหาร 2557 จากนั้นเครือข่าย คสช. ก็เริ่มดำเนินการเข้าแทรกแซง กทม.ทั้งงานบริหารและงานนิติบัญญัติเป็นเวลาเกือบหนึ่งทศวรรษ
senate committee
กมธ.พิทักษ์สถาบันฯ เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญที่เคยมีในยุคของสนช. และวุฒิสภาชุดปัจจุบันก็ตั้งคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ต่อ การประชุมแต่ละครั้งของกมธ.พิทักษ์สถาบันฯ ล้วนแต่ถูกปิดตราประทับ “ลับ” ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
NBTC's power over TRUE-DTAC amalgamation
แม้ว่าจะมีการกล่าวอ้างว่า กสทช. ในฐานะองค์กรกำกับดูแลคมนาคมไทยมีอำนาจในดีลควบรวมทรู-ดีแทคแค่รับรายงานและกำหนดเงื่อนไขเท่านั้น แต่การดูกฎหมายโดบละเอียดจะพบว่า กสทช. มีอำนาจอย่างเต็มที่ ตั้งแต่ “การอนุญาต” การควบรวมกิจการหรือไม่ก็ได้ ไปจนถึงการกำหนดเงื่อนไขป้องกันการผูกขาด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ กสทช. ถืออยู่ในมือ
result history
ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ทั้ง 10 ครั้งตั้งแต่ปี 2518-2556 บ่งบอกการเมืองในกรุงเทพฯ หลายประการ ส่วนใหญ่คนที่ชนะการเลือกตั้งจะได้เสียง "เฉียดครึ่ง" ยกเว้นพลตรีจำลอง ศรีเมืองคนเดียวที่เคยได้เสียงเด็ดขาด ผู้สมัครที่ได้คะแนนถึงล้านก็ยังไม่แน่เสมอไปว่าจะชนะเลือกตั้ง ขึ้นอยู่กับบรรยากาศโดยรวมด้วย
Pattaya Mayoral Election
เมืองพัทยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานจากทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ด้วยธรรมชาติและหาดทรายที่สวยงาม ประกอบกับระยะทางที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก ทำให้เมืองพัทยามีรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างมหาศาล จนได้ยกระดับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแห่งที่สอง
French Presidential Election System: Two Round Voting
ระบบเลือกตั้งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนั้นใช้ระบบเลือกตั้งสองรอบ (Two-Round System) ซึ่งจะคัดเลือกผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดสองอันดับแรกในการเลือกตั้งรอบแรก มาแข่งกันอีกครั้งในรอบที่สองเพื่อหาผู้ชนะอีกครั้ง เพื่อรับประกันว่าอย่างน้อยผู้ที่ชนะนั้นจะได้เป็นเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาด