แถลงข่าวกรณี #หมู่อาร์ม ความคืบหน้ากระบวนการตรวจสอบทุจริตและการคุ้มครองพยาน และเสวนา #เส้นทางการปฏิรูปกองทัพ

 

ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจร่วมงาน
 
แถลงข่าวกรณี #หมู่อาร์ม ความคืบหน้ากระบวนการตรวจสอบทุจริตและการคุ้มครองพยาน
และเสวนา #เส้นทางการปฏิรูปกองทัพ
 
ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. (ลงทะเบียน 9.30 น.)
ณ ห้องประชุม อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา
 
 
กำหนดการ
 
9.30 น. ลงทะเบียน วัดไข้หน้างาน ชมวีดีทัศน์ที่มา “หมู่อาร์ม” เปิดโปงการทุจริต
 
10.00 น. กล่าวเปิดงานโดยตัวแทนผู้จัดงาน คุณโชติศักดิ์ อ่อนสูง คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ
 
แถลงข่าวความคืบหน้ากระบวนการตรวจสอบทุจริตและการคุ้มครองพยาน โดยคุณวีระ สมความคิด และ ส.อ. ณรงค์ชัย อินทรกวี
 
10.30 น. เสวนา "เส้นทางการปฏิรูปกองทัพ"
 
โดย
- ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล
- คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์ โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน iLaw และ
- คุณฟูอาดี้ พิศสุวรรณ
Pre Doctoral Fellow สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษา ป.เอก สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย Oxford
 
ดำเนินรายการโดย โบว์ ณัฏฐา มหัทธนา
 
จัดโดย คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ (คปอ.) สมทบทุนการจัดงานได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีฯ 527-1-25869-7
 
กำลังพลสำรองโดย “ทีมพลังมด”