NLA Weekly (14-20 พฤษภาคม 2561): สนช.ดันร่างกฎหมายให้ทหารยศ "พลตรี" มีสถานะเท่า "อธิบดี" เปิดทางนั่งองค์กรอิสระ

NLA Weekly (14-20 พฤษภาคม 2561): สนช.ดันร่างกฎหมายให้ทหารยศ "พลตรี" มีสถานะเท่า "อธิบดี" เปิดทางนั่งองค์กรอิสระ

เมื่อ 20 พ.ค. 2561
ความเคลื่อนไหวสัปดาห์นี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ทำให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ผานมา
 
อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ สมาชิก สนช. เตรียมเสนอร่างพ.ร.บ.การเทียบตำแหน่งของข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน ที่มีสาระสำคัญกำหนดให้ข้าราชการทหารระดับพล.ต.มีสถานะเทียบเคียงกับตำแหน่งอธิบดี เพื่อให้มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระได้ตามรัฐธรรมนูญ แต่ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนรับฟังความเห็นเท่านั้น 
 
14 พฤษภาคม 2561
 
พ.ร.บ.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ 15 พฤษภาคม 2561 
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 หรือ พ.ร.บ.อีอีซี และกำหนดให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยมีทั้งหมด 73 มาตรา และให้พื้นที่พัฒนาครอบคลุมฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง และออกพระราชกฤษฎีกาประกาศพื้นที่เพิ่มได้
 
กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การที่ พ.ร.บ.อีอีซี มีผลบังคับใช้จะสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติว่าโครงการต่างๆ จะขับเคลื่อนไปได้ โดยในปลายเดือนพฤษภาคม นี้ จะชี้แจงกฎหมายอีอีซีพร้อม อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานอีอีซี ให้กับเอกอัครราชทูตทุกประเทศที่ประจำประเทศไทย เพื่อให้นำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อนักลงทุน
 
 
17 พฤษภาคม 2561 
 
สนช.มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลฯ ไว้พิจารณา
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ไว้พิจารณา ด้วยคะแนน 198 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว จำนวน 29 คน กำหนดระยะเวลาแปรญัตติ 15 วัน ระยะเวลาการดำเนินงาน 60 วัน
 
 
'พลเอกกิตติพงษ์' ลาออกพ้น 'สนช.'
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) โดยมีพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสนช.คนที่ 2 เป็นประธานการประชุม โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พล.อ.กิตติพงษ์ เกษโกวิท ได้ขอลาออกจากการเป็นสนช. โดยมีผลทันที ทำให้เหลือ สนช.จำนวน 246 คน ทั้งนี้พล.อ.กิตติพงษ์ เปิดเผยว่า สาเหตุที่ลาออกจากสนช. เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ และอายุมากแล้ว
 
ที่มา : ไทยโพสต์
 
สนช.ดันร่างกฎหมายให้ทหารยศ "พลตรี" มีสถานะเท่า "อธิบดี"
 
พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิกสนช. ในฐานะรองประธานกมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน สนช.กล่าวถึงกรณีส่วนราชการเตรียมเสนอร่างพ.ร.บ.การเทียบตำแหน่งของข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน ที่มีสาระสำคัญกำหนดให้ข้าราชการทหารระดับพล.ต.มีสถานะเทียบเคียงกับตำแหน่งอธิบดี เพื่อให้มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระได้ตามรัฐธรรมนูญ โดยเตรียมนำเสนอเข้าสู่ ครม.ว่า นอกจากร่างพ.ร.บ.การเทียบตำแหน่งของข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือนที่ส่วนราชการเสนอมาแล้ว ในส่วนของสมาชิกสนช.ยังได้เสนอร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวเทียบเคียงมาด้วยเช่นกัน โดยได้นำมาสอบถามความเห็นในที่ประชุมกมธ.บริหารราชการแผ่นดินในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายละเอียดคล้ายกับร่างที่ส่วนราชการเสนอมา 
 
 
18 พฤษภาคม 2561
 
สนช.รับหลักการ พ.ร.บ.ห้ามทดลองนิวเคลียร์
 
สนช.มีมติให้ความเห็นชอบสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พร้อมมีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ ไว้พิจารณา ร่วมเป็นภาคีสนับสนุนกระบวนการลดอาวุธนิวเคลียร์ในทุกรูปแบบ
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติให้ความเห็นชอบสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (CTBT) ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ด้วยคะแนน 179 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง พร้อมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ไว้พิจารณา ด้วยคะแนน 179 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว จำนวน 18 คน กำหนดระยะเวลาแปรญัตติ 7 วัน ระยะเวลาการดำเนินงาน 60 วัน