ประชาชนควรให้ความสนใจต่อกิจการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในระดับใด?

ร่วมเสนอและผลักดันกฏหมายที่อยากเห็นผ่านการพิจารณาของ สนช.
8% (59 votes)
ร่วมเสนอและผลักดันกฏหมายเพื่อสร้างแรงกดดันให้ สนช. และ คสช.
3% (23 votes)
เข้าร่วมเป็นกรรมาธิการพิจารณากฎหมายเมื่อได้รับเชิญ
2% (13 votes)
ประท้วงกฏหมายที่ละเมิดสิทธิหรือไม่เป็นธรรม
16% (119 votes)
ประท้วงกฏหมายที่ออกจาก สนช.ทุกฉบับ เพราะ สนช.ไม่มีความชอบธรรม
67% (501 votes)
ไม่สนใจใยดีต่อ สนช. เฉยอย่างเดียว
4% (33 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 748 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต