Hot Issues

6 กรกฎาคม 2565 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติเห็นชอบ "มาตรา 23" ของ ร่าง พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. ตามคำแปรญัตติของ นายแพทย์ระวี ระวี มาศฉมาดล กมธ.เสียงข้างน้อย ด้วยคะแนนเสียง 354 ต่อ 162 เสียง ส่งผลให้วิธีการคำนวณที่นั่ง ส.ส. เป็นแบบ "สูตรหาร 500" กล่าวคือ ให้นำคะแนนเสียงรวมของทุกพรรคการเมืองมาหารจำนวน ส.ส. ทั้งหมด (500 คน) แล้วถึงคำนวณที่นั่ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตามสัดส่วนคะแนน ซึ่งคล้ายกับระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม (MMA) ของรัฐธรรมนูญ ปี 2560.
19 มิถุนายน 2565 มูลนิธิอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน และอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน จัดวงเสวนาในหัวข้อ "เอาไงต่อกับมาตรา 272: หนทางข้างหน้าสู่การปิดสวิตซ์ ส.ว.เลือกนายก" 
15 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการ #สมรสเท่าเทียม และ #คู่ชีวิต จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ที่พรรคก้าวไกลเสนอ, ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ, ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และสุดท้าย ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่ อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ และคณะ เป็นผู้เสนอ 
1st day free ganja in Thailand
9 มิถุนายน 2565 รัฐสภาได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 โดยมีสาระสำคัญคือ การถอดกัญชา ออกจากบัญชียาเสพติด กล่าวคือ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 คือ การประกาศ "เสรีทางกัญชา" อย่างไม่มีข้อจำกัด
Thailand land of surveillance
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF) ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) จัดงานเสวนาเนื่องในวาระครบรอบสองปี 4 มิถุนายน 2563 การถูกบังคับสูญหายของวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อแลกเปลี่ยนรูปแบบและแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐในการติดตามคุกคามนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ไปจนถึงวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันและข้อเสนอแนะต่อไปในอนาคต
Chatchard
การออกแบบป้ายหาเสียงให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น แม้ว่า 'ศรีสุวรรณ จรรยา' ร้อง กกต. เอาผิด 'ชัชชาติ' ทำป้ายหาเสียงเป็นผ้าไวนิลมีเจตนาแฝงเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถนำไป ใช้ใหม่เพื่อทำ “กระเป๋า-ผ้ากันเปื้อน” อันเป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนให้แก่ตนเอง
Electoral committee in gubernatorial election
แม้ว่าการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาครั้งแรกตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2557 จะจบลงไปแล้ว แต่การทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้เป็นหัวเรือในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ยังคงสร้างคำถามให้กับประชาชน ย้อนดูวีรกรรมของ กกต. ในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา
PDPA enforcement TL
แม้เดิมพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จะต้องบังคับใช้เต็มรูปแบบเมื่อ 28 พฤษภาคม 2563 แต่สองปีที่ผ่านมา ครม.ออกพระราชกฤษฎีกา กำหนดยกเว้นกิจการ 22 ประเภทไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจนถึง 31 พ.ค.65 
Bangkok and Pattaya election comic
แม้ คสช. จะไม่มีอยู่แล้วในการเลือกตั้ง 22 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ แต่ก็ยังมรดกของคณะรัฐประหารหลงเหลืออยู่ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของกฎหมายหรือคนหน้าเก่า ชวนอ่านการ์ตูนย้อนดูมรดกคณะรัฐประหารในกรุงเทพฯ และเมืองพัทยา 
19 พฤษภาคม 2565 กลุ่มคณะราษฎรยกเลิก 112 (ครย.112) จัดเสวนาในชื่อ #ปล่อยนักโทษการเมือง ส่งเสียงถึงศาล-ส่งสารถึงเพื่อน โดยมีการพูดคุยถึงสถานการณ์การคุมขังประชาชนที่ออกมาแสดงออกทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการไม่ให้ประกันตัวคนที่ออกมาเคลื่อนไหวหรือแสดงออกทางการเมืองว่า มีผู้ถูกคุมขังอยู่ระหว่างชั้นสอบสวนของตำรวจ อย่างน้อย 9 คน และมีผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก อย่างน้อย 2 คน